Stefan_Savenstedt

Professor tillbaka i Kenyas flyktingläger

Publicerad: 11 maj 2015

Stefan Sävenstedt, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, var med och startade upp ett flyktingläger i Kenya för drygt 23 år sedan. Nu besöker han samma flyktingläger tillsammans med två journalister som håller på att göra en dokumentär. Följ Stefans resa på bloggen Stefan i Kenya.

Under två års tid var flyktinglägret i Kakuma, Kenya, en mycket stor del av Stefan Sävenstedts liv. Lägret ligger vid Kenyas nord västra hörn, nära gränsen till Södra Sudan.

När flyktinglägret startade 1992 fanns 33 000 personer i lägret, idag bor 180 000 flyktingar i lägret. Mycket är idag annorlunda, men det finns också mycket som Stefan Sävenstedt känner igen. Borta är pojksoldaterna som lägret byggdes för. Nu träffar han barn från Nubien Mountains i Sudan som har en otrolig överlevnadsförmåga och vilja att gå i skolan. I lägret finns också en grupp av kvinnor från Congo som varit utsatta för sexuellt våld innan de flydde.

Följ hans resa tillbaka till flyktinglägret på bloggen Stefan i Kenya.