Våra utbildningar

Vid Institutionen för hälsovetenskap erbjuder vi följande program, arbetsterapeut, hälsovägledare, röntgensjuksköteska, sjuksköterska, sjukgymnast och specialistsjuksköterskeprogrammen (med ett flertal inriktningar).

Program

Arbetsterapeut

[http://www.ltu.se/edu/program/FVATG]

Hälsovägledning, hälsopromotion

[http://www.ltu.se/edu/program/FKHVG]

Röntgensjuksköterska

[http://www.ltu.se/edu/program/FVRSG]

Sjukgymnast

[http://www.ltu.se/edu/program/FVSGG]

Sjuksköterska

[http://www.ltu.se/edu/program/FVSSG]

Master i Hälsovetenskap

[http://www.ltu.se/edu/program/FMHVA]

Master Sjukgymnastik, inriktning OMT

[http://www.ltu.se/edu/program/FMOTA]

Spec, sjuksköterska inriktning ambulanssjukvård

[http://www.ltu.se/edu/program/FVABA]

Spec, sjuksköterska inriktning distriktssköterska

[http://www.ltu.se/edu/program/FVDSA]

Spec, sjuksköterska inriktning intensivvård

[http://www.ltu.se/edu/program/FVINA]

Spec, sjuksköterska inriktning psykiatrisk vård

[http://www.ltu.se/edu/program/FVPSA]

Spec, sjuksköterska inriktning vård av äldre

[http://www.ltu.se/edu/program/FVaeVA]

Kurser

Kurser vid Institutionen för hälsovetenskap vt 2012

[http://www.ltu.se/edu/studera-hos-oss/edusearch/Sokresultat-1.77083/Sokresultat-1.77083?advSearch=true&us_text=&us_matchKurser=on&us_amne=1513&us_matchNiva=&us_matchTermin=pVT&us_matchPeriod=&us_matchOrt=&btnSearch=S%C3%B6k+program+och+frist%C3%A5ende+kurser&askDB=true]

Sidansvarig och kontakt: Erica Lång

Publicerad: 30 maj 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017