Våra utbildningar

Vid Institutionen för hälsovetenskap erbjuder vi följande program, arbetsterapeut, hälsovägledare, röntgensjuksköteska, sjuksköterska, sjukgymnast och specialistsjuksköterskeprogrammen (med ett flertal inriktningar).

Program

Kurser