Hoppa till innehållet
Toppbild PROFS
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskarskolan PROFS

Forskarskolan Praktiknära skolforskning (PROFS) är en samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Bodens kommun och Region Norrbotten.

PROFS startade i januari 2019 och antar doktorander i ämnena engelska med didaktisk inriktning, matematik och lärande, pedagogik och svenska med didaktisk inriktning. För närvarande är 9 doktorander anslutna till forskarskolan.

Syftet med forskarskolan är att bidra till kunskapsutveckling i anslutning till skola/förskola och lärarutbildning. Gemensamt för alla doktorander inom PROFS är att forskningsprojekten behandlar praktiknära frågeställningar med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, lärarutbildningens verksamhet eller skolsystemet som helhet. Forskarskolan har därmed en inriktning som passar väl i tiden och kan utgöra ett nav i arbetet med att utveckla praktiknära skolforskning.

Förutom att forskningsprojekten har en praktiknära inriktning samverkar doktoranderna med regionen genom att delar av deras tjänstgöring sker på uppdrag av externa parter. Forskarskolan PROFS bidrar på detta sätt till att ytterligare stärka samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och regionens skolverksamhet.