Multivariata statistiska metoder för samhälls- och hälsovetenskapliga tillämpningar 7,5 hp FOR038F

Publicerad: 18 december 2018

Forskning vid kvantitativ metodologi kräver numera ofta tämligen avancerad statistisk metodologi och hanterar ofta komplexa samband. Kursen ger studenterna kunskaper i aktuella teoretiska utgångspunkter, design och metoder för analyser med flera variabler.

Kursen startar 2020-01-20. 

Detaljerad information om kursen kommer under hösten 2019.