Sitaram Velaga
Sitaram Velaga

Sitaram Velaga

Professor, Ämnesansvarig forskarutbildningsämnet Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
HLVMEDTE
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsovetenskap
sitram.velaga@ltu.se
0920-493924
D872 Luleå