Hoppa till innehållet

Om Högskolepedagogiskt centrum

HPC (högskolepedagogiskt centrum) har som uppdrag att driva pedagogiskt utvecklingsarbete vid LTU. I det arbetet stöttar HPC lärare, ledare och annan personal med att stärka kvalitén i studenternas lärande. HPC ska fungera som ett högskolepedagogiskt kompetenscentrum och högskolepedagogisk mötesplats på universitetet.

Vi ger kurser och workshops, deltar i olika pedagogiska utvecklingsprojekt på institutionerna samt lyssnar på och stöttar studenters, lärares och ledares behov.

En grundläggande utgångspunkt för vårt arbete är Pedagogisk idé LTU. Målet är att stärka studenternas väg mot att utvecklas till erkänt skickliga och handlingskraftiga aktörer inom sitt kunskapsområde.

Nyheter