Om LTU:s strategiska satsning på Ingenjörsutbildningar, med stöd av CDIOinitiativet

Projektet handlar om att stärka kopplingarna mellan LTUs kurser och ingenjörsprogram, inte minst i form av att stötta lärare och ledare att stärka kurser som medel att uppnå definierade mål för ingenjörsexamen. CDIOinitiativet är en trefaldighet i form av en idé om syftet med Ingenjörsutbildningar, ett nätverk med fler än 130 universitet och högskolor världen över samt ett ramverk med 12 aspekter på programutveckling. Att arbeta med CDIOinitiativet är ett av flera sätt att verkställa avsikten med Pedagogisk idé LTU. 2020 ska LTU vara känd för sin pedagogiska idé, och arbetet med CDIOinitiativet är en kraftfull satsning för att uppnå det målet.

Arbetet vid LTU har just nu ett särskilt fokus på LTUs högskoleingenjörsprogram. Bland projektmålen finns att alla ingenjörsutbildningar vid universitetet på ett konkret sätt ska inleda arbetet i enlighet med de 12 CDIO-standarderna. I projektarbetet har under 2017 samtliga högskoleingenjörsprogram vid LTU varit involverade. Aktiviteter har genomförts i form av självvärderingar, program- och kursutveckling, workshops för kollegier, konferensdeltagande samt kompetens­utveckling för personal. Kurstillfällena av Programdriven kursutveckling (3 hp) har satt igång dialoger och utvecklings­arbeten. Fortfarande finns omfattande utmaningar i arbetet att stärka program på LTU. Det handlar om hur vi stöttar nödvändig utveckling genom att följa upp, vilka roller och befogenheter samt vilken undervisningskultur vi skapar. Detta mfl påverkar starkt vilken måluppfyllelse vi har.

Har du frågor om CDIO kontakta

Rickard Garvare

Rickard Garvare, Professor, Avdelningschef

Telefon: 0920-492295
Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Kim Berglund

Kim Berglund, Universitetslektor

Telefon: 0920-493051
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Oskar Gedda

Oskar Gedda, Pedagogisk utvecklare, utbildningsledare särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Telefon: 0911-72625
Organisation: Pedagogik, Högskolepedagogiskt centrum, Verksamhetsstöd