Hoppa till innehållet
Studenter och lärare i klassrum

IT i undervisning

Ett av högskolepedagogiskt centrums uppdrag är att genom systemförvaltningen säkerställa tillgång och användarstöd till de IT-system som är nödvändiga för universitetets pedagogiska verksamhet samt att säkerställa att dessa är samordnade med andra interna system och med nationella nätverk.

IT-systemen som innefattas är lärplattformen Canvas, antiplagiatsystemet Ouriginal (f.d. Urkund), e-mötestjänsterna Connect och Zoom, kursvärderingsverktyget EvaSys, mediatjänsten LTU-Play samt en databas för lagring av enkäter (Windream). Uppdraget som systemförvaltare innebär bland annat att behovsinventera, planera, dokumentera, genomföra och följa upp förvaltningsarbetet för dessa system.

Om du söker manualer och support för respektive IT-system ska du besöka IT-support för personal.

På högskolepedagogiskt centrums webb hittar du ytterligare information om respektive IT-system, såsom kommande informations- och utbildningsinsatser, länkar till självstudiematerial och andra resurser om IT-systemens användning i undervisningen.

Högskolepedagogiskt centrum tar gärna emot förbättringsförslag gällande de befintliga IT-systemen men även förslag på andra IT-system som du skulle vilja använda i undervisningen. Använd i så fall nedanstående formulär. Vi läser igenom alla inkomna förbättringsförslag en gång per termin: i april och oktober.