Businesswoman working with diagrams at office using laptop

E-mötestjänst - Connect

Adobe Connect är ett webbaserat verktyg för e-möten. Programmet är Flash-baserat och en webbläsare med stöd för Flash är krav för att delta i e-möten.

Tjänsten bygger på Adobes programvara och tillhandahålls till svenska lärosäten via Sunet som en "on-premise" tjänst och har nyttjats vid LTU sedan 2010. Adobe Connect som e-mötestjänst kommer att upphöra 31 dec 2019 och kompletteras från och med vårterminen 2018 av e-mötestjänsten Zoom.

Upplever du Adobe Connect-problem? Vi rekommenderar Zoom

Leverantören Sunet har med anledning av avvecklingen av tjänsten Adobe Connect dragit ner licensvolymen. Detta kan komma att påverka möjligheten att använda tjänsten då antalet samtidiga användare är begränsat till 900 samtidiga användare på nationell nivå. Om du vid användning av Connect får meddelandet ”The user limit for this meeting has been exceeded. Contact your meeting organizer for assistance”, betyder det att maximalt antal samtidiga användare är uppnått och då stänger Connect ute de användare som försöker komma åt tjänsten. Om detta scenario inträffar rekommenderas du att istället använda e-mötestjänsten Zoom. Den allmänna rekommendationen är också att redan nu övergå till Zoom som förstahandsval vad gäller e-möten i undervisningen. Läs mer om Zoom på IT-support för personal och Zoom på HPC-webben (länkar nedan).