Klassrumsundervisning

Kommande utbildningsinsatser

Utbildningar för personal

Grundläggande utbildning för nyanställd personal, Canvas och Zoom:

Utbildare: Jan Nyström, HPC

Alla utbildningstillfällen kräver anmälan, görs via e-post till Jan Nyström senast dagen innan utbildningstillfället. Språket anpassas till gruppens sammansättning för respektive utbildningstillfälle. Ange i anmälan om du önskar delta fysiskt i lokalen eller online via Zoom.