Klassrumsundervisning

Kommande utbildningsinsatser

Utbildningar för personal

Grundläggande utbildning Canvas och Zoom för personal:

Utbildare: Jan Nyström, HPC

Alla utbildningstillfällen kräver anmälan, görs via e-post till Jan Nyström senast dagen innan utbildningstillfället. Språket anpassas till gruppens sammansättning för respektive utbildningstillfälle.