Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kursvärdering (EvaSys)

LTU använder Evasys, ett IT-system för att skapa och hantera enkäter. Systemet är i första hand tänkt att användas för kursvärdering vid LTU. Systemet hanterar både webbaserade enkäter och pappersbaserade enkäter.

Ansvarig för EvaSys är HPC, Högskolepedagogiskt Centrum vid LTU.

Information

Webbaserade kursvärderingar
Kursvärdering via EvaSys och utskick till deltagarnas e-postadress (studentens e-postadress som erbjuds via LTU). 

Vill kursansvarig lägga till egna frågor till kursvärderingen anges detta i beställningsformuläret. 

Pappersbaserade kursvärderingar
Pappersenkäter erbjuds med skillnaden att vid beställningen behöver kursens deltagarantal anges av beställaren för att systemet ska kunna beräkna svarsfrekvensen vid sammanställning. Vill kursansvarig lägga till egna frågor till kursvärderingen anges detta i beställningsformuläret. 

Ifyllda kursvärderingar (för skanning) skickas med internposten till Service Point. Alternativt lämnas vid disken vid Service Point (Campus Luleå).

Postgång:
Service Point
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Utredning HPC
Vi utreder för närvarande hur Canvas ska kunna användas som portal för kursvärderingar online.

Beställ kursvärdering

Dokument

Relaterade länkar