Hoppa till innehållet
Dekorativ bild

Om Canvas

Canvas är ett webbaserat lärandehanteringssystem som används för digitala kursaktiviteter. Canvas är det system som du som lärare använder för dina kurser. Varje kurs på Luleå tekniska universitet har ett så kallat kursrum i Canvas.

Canvas innehåller en mängd olika anpassningsbara verktyg för dig som lärare för att skapa och hantera dina kurser, kurs- och användaranalys och statistik samt interna kommunikationsverktyg.

I lärplattformen kan du bland annat kommunicera, distribuera kursmaterial, göra uppgifter, grupparbeten, diskussioner och övningsmaterial i form av quizzar för dina studenter. 

Varje kurs på universitetet har ett eget kursrum i Canvas. Kursrummen skapas av utbildningsadministratörerna. Behöver du hjälp med själva kursrummet ska du kontakta den berörda institutionens utbildningsadministratör.