Hoppa till innehållet
Top view of creative photographer using graphic tablet on work table

Mediatjänst - LTU Play

Med LTU Play skapar, lagrar och delar du med dig av rörlig bild och ljud. Tjänsten bygger på open source-företaget Kalturas plattform (https://corp.kaltura.com/) och innehåller funktioner för att skapa och underhålla sitt eget eller organisationens mediebibliotek. LTU Play är integrerad med LTU:s lärplattform Canvas. Tjänsten erbjuder även live streaming via Kalturas CDN  (Content Delivery Network) samt tillhandahåller en webbaserad mediaportal.

Lösningen innebär att materialet lagras i NORDUnet:s diftcenter i Köpenhamn och distribueras till LTU:s användare via Internet. Alla rättigheter till lagrad data i tjänsten ägs av LTU eller upphovsman via giltiga avtal. Endast personal vid LTU kan i dagsläget producera/lagra material i tjänsten.

Det övergripande syftet med LTU Play är att bidra till utvecklingen av undervisningen vid LTU genom att:

  • möjliggöra att effektivt skapa och dela media i form av filmer och ljudinspelningar i lärplattformen Canvas
  • bidra till och öka studentaktiva undervisningsformer vid LTU såsom flippat klassrum
  • att med film och ljudinspelningar skapa förutsättningar för inkluderande undervisningsformer
  • säkerställa publicering på en universitetsgemensam plattform under rättssäkra former

Nationellt är ett 25-tal lärosäten anslutna till tjänsten, vilket skapar ett brett forum för utbyte av erfarenhet och kunskap gällande både utveckling och pedagogisk tillämpning.

Manualer för LTU Play hittar du på supportwebben.