Hoppa till innehållet
Learning, Harish Sharma, Pixabay

Våra kurser och utbildningar

Ska du börja undervisa på Luleå tekniska universitet eller vill fortsätta utvecklas i din roll som lärare? Kanske vill du och din institution gå workshop under en halvdag? Här finns information om de kurser och utbildningar HPC ansvarar för.

Dekorativ bild
Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik del 1

HPC001: Introduktionskurs för lärare. Kursen riktar sig till nyanställda doktorander och lärare.

Dekorativ bild
Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik del 2

HPC002: Kursen ges i kontexten att designa en lektion. Fortsättning på HPC001.

Examinationer
Examinationer – principer och metoder

HPC003: Den primära målgruppen för denna kurs är lärare och doktorander vid LTU.

Dekorativ bild
Kursdesign

HPC004: Kursens primära målgrupp är lärare och doktorander vid LTU.

Dekorativ bild
Utveckling av digitalt kursrum

HPC005: Den primära målgruppen för kursen är lärare vid LTU.

Dekorativ bild
Kollegialt lärande

HPC006: Kursen är utformad för anställda/doktorander vid LTU.

Problembaserat lärande, kurs HPC
Problembaserat och projektorienterat lärande

HPC007: Den primära målgruppen för denna kurs är programledare och lärare vid LTU.

Dekorativ bild
Skriva en pedagogisk meritportfölj

HPC008: Kursen vänder sig till som vill söka meriterad eller excellent lärare.

Dekorativ bild
Open Network Learning

Denna online-kurs ges av andra universitet. Kursen ges två gånger per år: höst- och vårtermin.

Dekorativ bild
Programutveckling del 1

HPC009: Primär målgrupp är utbildningsledare (UL, ULP etc) som har genomfört HPC001 och 2 HPC002.

Dekorativ bild
Programutveckling del 2

HPC010: Primär målgrupp är utbildningsledare (UL, ULP etc) som har genomfört HPC001, HPC002 samt HPC009.

Foto: Nicke Johansson
Avancerad presentations- och kommunikationsförmåga

HPC011: Den primära målgruppen för denna kurs är programledare och lärare vid Luleå tekniska universitet som genomgått den behörighetsgivande kursen i högskolepedagogik del 1 (HPC 001) och 2 (HPC 002).

Kurs för doktorander och forskare
Handledarutbildning

HPC anordnar LTU:s handledarutbildning som riktar sig till disputerade som handleder eller förväntas börja handleda doktorander.