Hoppa till innehållet

LTU:s Pedagogiska Principer

LTU:s pedagogiska principer är utformade som ett stöd för att underlätta utvecklingen av utmärkt undervisningskvalité. Principerna är en vidareutveckling av Pedagogisk Idé LTU och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Läs mer om varje princip och hur du kan gå från idé till handling.

Princip 1: Fokus på kunnande

 Princip 1: Betona relevant kunskap och färdigheter

Princip 2: Avsiktlig bearbetning

Princip 2: Uppmuntra aktiv kognitiv bearbetning

Princip 3: Vägledande examination

Princip 3: Välj utvärderingsformer som förbättrar lärandet

Princip 4: Struktur och begriplighet

Princip 4: Säkerställa tydlighet i kurs- och uppgiftsdesign

Princip 5: Kunskapsdrivande feedback

Princip 5: Främja kunskapsförbättrande feedback

Princip 6: Självständighet och självmedvetenhet

Princip 6: Främja självständighet och självmedvetenhet

Princip 7: Hänsyn till studenters förutsättningar

Princip 7: Var medveten om dina elevens utgångspunkt

Princip 8: Hög och positiv förväntan

Princip 8: Kommunicera höga, positiva förväntningar

Princip 9: Trygg och stödjande miljö

Princip 9: Skapa en stödjande inlärningsmiljö