Hoppa till innehållet

Stöd från mediepedagoger

Mediepedagogerna ska motivera, handleda och utveckla användandet av digitala möjligheter inom undervisningen genom att vara en nära samarbetspartner till lärare. Målet är att tillgängliggöra lärobjekt tekniskt och bearbetningsmässigt, samt att skapa strukturer och material som ger mervärde till studenterna.

Exempel på vad mediepedagogerna kan hjälpa dig som lärare med:

  • Bygga genomtänkta utbildningsupplägg i Canvas.
  • Producera bild, film och ljud.
  • Utforma estetiskt tilltalande lösningar/produktioner i din undervisning.
  • Visa på möjligheter med digitala verktyg för att aktivera studenter.
  • Utveckla användandet av interaktionsstärkande applikationer för att öka interaktionen med studenterna.
  • Diskutera alternativa examinationsformer.
  • Fånga upp institutionernas specifika behov och frågeställningar med avseende på pedagogik och digital teknik.
  • Stöd, utbildning och workshops i digitala verktyg och system: Canvas, Zoom, Kaltura (LTU-Play), EvaSys och Urkund. 

Mediepedagogerna vid HPC

Catharina Essberg, Mediepedagog

Telefon: 0920-493459
Organisation: Forsknings- och lärandestöd, Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Verksamhetsstöd
Maria Jakobsson

Maria Jakobsson, Mediepedagog

Telefon: 0920-493583
Organisation: Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Verksamhetsstöd
Heather Jacksic

Heather Jacksic, Mediepedagog

Telefon: 0920-491762
Organisation: Student, Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd
Marlene Merilä

Marlene Merilä, Mediepedagog

Telefon: 0920-492245
Organisation: Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Verksamhetsstöd
Adam Rynell Åhlen

Adam Rynell Åhlen, Mediepedagog

Telefon: 0920-493418
Organisation: Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Verksamhetsstöd

Taggar