Hoppa till innehållet

Mediepedagoger

Mediepedagogerna ska motivera, handleda och utveckla användandet av digitala möjligheter inom undervisningen genom att vara en nära samarbetspartner till lärare. Målet är att tillgängliggöra lärobjekt tekniskt och bearbetningsmässigt, samt att skapa strukturer och material som ger mervärde till studenterna.

Exempel på vad mediepedagogerna kan hjälpa dig som lärare med:

  • Bygga genomtänkta utbildningsupplägg i Canvas.
  • Producera bild, film och ljud.
  • Utforma estetiskt tilltalande lösningar/produktioner i din undervisning.
  • Visa på möjligheter med digitala verktyg för att aktivera studenter.
  • Utveckla användandet av interaktionsstärkande applikationer för att öka interaktionen med studenterna.
  • Diskutera alternativa examinationsformer.
  • Fånga upp institutionernas specifika behov och frågeställningar med avseende på pedagogik och digital teknik.
  • Stöd, utbildning och workshops i digitala verktyg och system: Canvas, Zoom, Kaltura (LTU-Play), EvaSys och Urkund. 

Här söker du våra tjänster/stöd: Länk till våra tjänster/stöd

Här hittar du mer information om våra system: LTU Systems

Adam Rynell Åhlen

Adam Rynell Åhlen

Objektspecialist i Canvas och Zoom.

Maria Jakobsson

Maria Jakobsson

Objektspecialist i Zoom.

Marlene Merilä

Marlene Merilä

Objektspecialist i Canvas.

Andreas Wåhlström

Andreas Wåhlström

Objektspecialist i Evasys och Ouriginal (f.d Urkund).

Catharina Essberg

 Catharina Essberg

Förvaltningsledare för LTU Systems.

Taggar