Pedagogik på trekvarten

Pedagogik på trekvarten är öppna inspirationsseminarier med syfte att initiera och ge näring åt diskussioner om utbildning och lärande inom högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla intresserade av pedagogik och utbildningsfrågor vid LTU.

Inspirationsseminarier våren 2020

Många av vårens inspirationsseminarier sker helt online via e-mötestjänsten Zoom. Se respektive inspirationsseminarium nedan för aktuell länk. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Fredagen den 7 februari, 12.05-12.50

Seminariet hålls på engelska, se den engelska sidan för mer information.

Fredagen den 6 mars, 12.05-12.50

Möjligheter och utmaningar med feedback för lärande och utveckling

Att ”ge feedback” till studenter när de jobbar med projekt och kvalificerade uppgifter är för de flesta en självklar del av lärar-/handledarrollen. Men hur gör vi egentligen detta, och går det att göra och tänka på andra sätt som ”ger mer” utan att nödvändigtvis ”kosta mer”? Exempel på och erfarenheter av kursutveckling med fokus på olika sätt att tänka kring feedback hämtas från olika nivåer inom civilingenjörsprogram (främst A och V). Särskilt berörs och diskuteras hur erfarenheterna påverkat (och påverkar) lärarteamets förhållningssätt till lärar-/handledarrollen och till traditionella undervisningsaktiviteter och examinationsformer.

Susanne Engström
Universitetslektor vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande, institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Länk till e-mötesrummet för denna Pedagogik på trekvarten: https://ltu-se.zoom.us/j/5632807427

Tisdagen den 14 april, 12.15-13.00

Pedagogisk lunch online, ett samarrangemang med Högskolan i Halmstad. Arrangemanget genomförs på engelska, se därför den engelska sidan.

Onsdagen den 15 april, 12.00-13.00

Seminariet hålls på engelska, se den engelska sidan för mer information.

Fredagen den 8 maj, 12.05-12.45

När och hur utvecklar studenter sin analytiska förmåga?
Monika Kurkkio och Kristina Ek

Självständighet, kritisk förmåga och analytiskt förhållningssätt är akademiska kärnkompetenser som betonas i många kursplaner och som bör vara centrala i utbildningen. Därför är det problematiskt att många, inte minst universitetslärare, upplever att studenter inte utvecklar sin analytiska förmåga i tillräcklig omfattning. Studenters skriftliga analyser upplevs ofta bestå för mycket av rena refererat eller grundlöst tyckande. Pedagogisk forskning på området pekar också på att studenter ofta har svårt att förstå vad som avses med att analysera och hur det skiljer sig från en sammanfattning eller att uttrycka en personlig uppfattning. Vid detta inspirationsseminarium presenterar Kristina Ek och Monika Kurkkio, båda erfarna lärare vid ekonomutbildningen vid LTU, ett pågående projekt som handlar om när och hur ekonomstudenterna tränar sin analytiska förmåga under utbildningen. Seminariet inleds med en kort presentation, sedan är förhoppningen att diskutera och utbyta erfarenheter seminariedeltagare emellan.

Monika är universitetslektor vid avdelningen för industriell ekonomi, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle och Kristina är biträdande professor vid avdelningen för samhällsvetenskap, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.

Plats: A211 samt via e-mötestjänsten Zoom. Länk till e-mötesrummet: https://ltu-se.zoom.us/j/401555626.

Fredagen den 29 maj, 12.05-12.50

Numbas
Lars Hansson
Lars är biträdande professor vid avdelningen för träteknik, institutionen för teknikvetenskap och matematik samt biträdande professor vid NTNU - Norwegian University of Science and Technology.

Länk till e-mötesrummet för denna Pedagogik på trekvarten: https://ltu-se.zoom.us/j/401555626

Önskemål om programinnehåll?

Dina och dina kollegors önskemål om innehåll är mycket viktiga för att programmet ska bli både intressant och givande. Därför tar vi löpande emot förslag på både ämnen och personer som du gärna skulle vilja se på programmet. Kanske har du en kollega som i sin lärargärning arbetar på ett nydanande sätt, och som du gärna ser att vi lyfter fram som inspiration för andra? Varmt välkommen med din idé till hpc@ltu.se. Märk ditt mejl med ”Pedagogik på trekvarten” i ämnesraden.