Pedagogik på trekvarten

Pedagogik på trekvarten är öppna inspirationsseminarier med syfte att initiera och ge näring åt diskussioner om utbildning och lärande inom högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla intresserade av pedagogik och utbildningsfrågor vid LTU.

 

Inspirationsseminarier hösten 2020

Samtliga av höstens inspirationsseminarier sker helt online via e-mötestjänsten Zoom. Seminarieserien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Jönköpings tekniska högskola och Högskolan i Halmstad. Se respektive inspirationsseminarium nedan för aktuell länk. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

För att delta behöver du en dator, headset (gärna med USB-anslutning), en webbkamera och Zoomklienten installerad på din dator. Läs följande instruktioner innan du deltar: https://www.remm.se/wp-content/uploads/2019/11/12_success_factors_Nov_15_2019_A4.pdf

Så här installerar du Zoomklienten: https://www.ltu.se/ltu/it-support/IT-support-personal/E-moten-och-arbeta-pa-distans/E-mote-via-Zoom-1.175409

Testa din utrustning innan seminariet: https://zoom.us/test

Tisdagen den 6 oktober, 12.00-13.00

Seminariet sker på engelska. Se den engelska sidan för mer information.

Onsdagen den 14 oktober, 12.15-13.00

Seminariet sker på engelska. Se den engelska sidan för mer information.

Tisdagen den 20 oktober, 12.00-13.00

Seminariet sker på engelska. Se den engelska sidan för mer information.

Tisdagen den 3 november, 12.00-13.00

Seminariet sker på engelska. Se den engelska sidan för mer information.

Tisdagen den 8 december, 12.00-13.00

Seminariet sker på engelska. Se den engelska sidan för mer information.

Onsdagen den 9 december, 12.05-12.45

När och hur utvecklar studenter sin analytiska förmåga?
Monika Kurkkio och Kristina Ek

Självständighet, kritisk förmåga och analytiskt förhållningssätt är akademiska kärnkompetenser som betonas i många kursplaner och som bör vara centrala i utbildningen. Därför är det problematiskt att många, inte minst universitetslärare, upplever att studenter inte utvecklar sin analytiska förmåga i tillräcklig omfattning. Studenters skriftliga analyser upplevs ofta bestå för mycket av rena refererat eller grundlöst tyckande. Pedagogisk forskning på området pekar också på att studenter ofta har svårt att förstå vad som avses med att analysera och hur det skiljer sig från en sammanfattning eller att uttrycka en personlig uppfattning. Vid detta inspirationsseminarium presenterar Kristina Ek och Monika Kurkkio, båda erfarna lärare vid ekonomutbildningen vid LTU, ett pågående projekt som handlar om när och hur ekonomstudenterna tränar sin analytiska förmåga under utbildningen. Seminariet inleds med en kort presentation, sedan är förhoppningen att diskutera och utbyta erfarenheter seminariedeltagare emellan.

Monika är universitetslektor vid avdelningen för industriell ekonomi, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle och Kristina är biträdande professor vid avdelningen för samhällsvetenskap, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.

Seminariet genomförs på svenska. Ingen föranmälan krävs.

Länk till seminariet: https://ltu-se.zoom.us/j/61145145966

Önskemål om programinnehåll?

Dina och dina kollegors önskemål om innehåll är mycket viktiga för att programmet ska bli både intressant och givande. Därför tar vi löpande emot förslag på både ämnen och personer som du gärna skulle vilja se på programmet. Kanske har du en kollega som i sin lärargärning arbetar på ett nydanande sätt, och som du gärna ser att vi lyfter fram som inspiration för andra? Varmt välkommen med din idé till hpc@ltu.se. Märk ditt mejl med ”Pedagogik på trekvarten” i ämnesraden.