Lunchtime seminar: Opportunities and challenges with feedback for learning and development

6 Mar. 2020, 12:05 - 12:50
Online
Published: 20 February 2020

LTU University Pedagogy Center warmly welcomes to you our lunchtime seminars. The seminars are aimed at sharing insights and stimulating discussion on pedagogy in higher education. We encourage participation and are grateful for all feedback.

Att ”ge feedback” till studenter när de jobbar med projekt och kvalificerade uppgifter är för de flesta en självklar del av lärar-/handledarrollen. Men hur gör vi egentligen detta, och går det att göra och tänka på andra sätt som ”ger mer” utan att nödvändigtvis ”kosta mer”? Exempel på och erfarenheter av kursutveckling med fokus på olika sätt att tänka kring feedback hämtas från olika nivåer inom civilingenjörsprogram (främst A och V). Särskilt berörs och diskuteras hur erfarenheterna påverkat (och påverkar) lärarteamets förhållningssätt till lärar-/handledarrollen och till traditionella undervisningsaktiviteter och examinationsformer.

Susanne Engström
Universitetslektor vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande, institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.