Hoppa till innehållet
Pedagogisk idé
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pedagogisk idé LTU – a way of learning

Engagemang, uthålligt arbete och självständighet. Dessa tre värdeord är ett sätt att beskriva Pedagogisk idé LTU. Syftet och målet med Pedagogisk idé LTU är våra studenters lärande genom:

  • att utveckla uppgifter och aktiviteter som motiverar och skapar engagemang
  • att konstruktivt planera uppgifter och aktiviteter för uthålligt arbete och
  • att stödja studenternas kompetensutveckling så att de självständigt kan arbeta inom sitt kompetensområde.

En av grundstenarna är engagemang. Genom att motivera till engagemang för ett visst kunskapsområde blir det möjligt för studenterna att investera mer tid och ta större ansvar för sitt eget lärande. Engagemang kan utvecklas på många olika sätt, en mycket viktig del är våra lärares passion för sitt område. Ett annat sätt är tydlighet i vad som förväntas av studenterna, det vill säga en tydlig målbild som klargör vart de är på väg och hur aktiviteter och uppgifter bidrar till att nå fram till målet. Alla på LTU har en viktig roll i att stödja våra studenter till att bli erkänt skickliga och handlingskraftiga aktörer inom sitt kompetensområde. Det är Pedagogisk idé LTU. Helt enkelt ett sätt att lära.

Samlade dokument för nedladdning