Hoppa till innehållet
Agneta Hedenström, Malin Larsson Lindbäck, Oskar Gedda, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Tack vare mångårig erfarenhet av samverkan i olika utvecklingsprojekt, har Högskolepedagogiskt centrum samlat på sig den kompetens och styrka som krävs för att kvalificera sig och göra skillnad i ett internationellt projekt som UNIVERSEH. Agneta Hedenström, längst till vänster, Malin Larsson Lindbäck och Oskar Gedda. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pedagogisk kompetens ger uppdrag i Europa

Publicerad: 30 april 2021

Högskolepedagogiskt centrum vid Luleå tekniska universitet har axlat en viktig roll i det internationella utbildningsprojektet UNIVERSEH. Mångårig erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete, kompetensutveckling och mediepedagogiska satsningar har bidragit till kunskaper som centret nu tar med sig ut i Europa.

Målet med UNIVERSEH är att underlätta rörlighet och flerspråkighet, främja studenters integration och mångfald, stödja tvärvetenskapliga program och stärka pedagogisk innovation och entreprenörskap i Europa. Högskolepedagogiskt centrum leder ett av projektets arbetspaket med fokus på att ta fram innovativa pedagogiska modeller för UNIVERSEH-samarbetet.

– Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter för att kraftfullt förstärka studenternas lärande, men vi behöver också undersöka vilka omställningar det medför på undervisningsdesign och lärares undervisning, säger Malin Larsson Lindbäck, föreståndare vid Högskolepedagogiskt centrum.

– Det handlar både om att utforska hur teknik och pedagogik kan mötas på bästa sätt i hybridklassrum och hur digitala format kan stimulera studenternas självständighet, tillägger Agneta Hedenström, pedagogisk utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum som leder aktiviteter inom hybridlärande i projektet.  

Digitalisering och learning community

Eftersom läraren är en kritisk faktor vid införandet av nya pedagogiska grepp, handlar arbetspaketet också om hur digitaliseringen kan tillgängliggöra material, kunskap och inspiration för lärares kompetensutveckling. Långsiktigt ska parterna i UNIVERSEH dessutom forma ett learning community som främjar en delningskultur, såväl mellan lärosäten som mellan kluster av lärarkollegier och enskilda lärare.

– Studenterna får tillgång till de bästa lärarna, till kurser som är uppbyggda utifrån principer som stimulerar självständighet, professionalitet och entreprenörsanda. Redan under studietiden får de dessutom skapa och lära sig använda professionsanknutna nätverk för att lösa typiska komplexa uppdrag som stärker deras karriärmöjligheter, säger Oskar Gedda, även han pedagogisk utvecklare och initiativtagare till just den här delen av arbetspaketet.  

Delad kunskap

Förhoppningen är att UNIVERSEH kan skapa synergier som bidrar till en bredare och djupare ansats till utveckling och att samarbetet resulterar i kreativa idéer som realiseras i faktiska utbildningsprogram.

– Att kraftsamla så här runt utbildningsutveckling är otroligt spännande! Vi kan lära av andra samtligt som våra idéer testas, utvecklas och förädlas till något som kan berika våra egna nydanande utbildningar. Vi hoppas att många på Luleå tekniska universitet ska se möjligheterna och vilja bidra i detta strategiska och konkreta utvecklingsarbete, avslutar Malin Larsson Lindbäck.

Kontakt

Agneta Hedenström

Agneta Hedenström, Projektledare

Telefon: 0920-493664
Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd
Malin Larsson Lindbäck

Malin Larsson Lindbäck, Pedagogisk utvecklare

Telefon: 0920-493631
Organisation: Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Verksamhetsstöd