Laptop, skriver, tekopp, kvinna

Stöd för distansundervisning för dig som lärare

Vi uppdaterar denna sida löpande med resurser och utbildningsinsatser för att underlätta distansundervisning för att bidra till att minska spridningen av covid-19.

Utbildningsinsatser

Vecka 14 (30 mars-3 april):

HPC erbjuder drop in för stöd i Zoom, Canvas och LTU play under följande tider. Deltagande genom Zoom

 • Måndag 30 mars, 12.15-13.00

 • Tisdag 31 mars, 12.15-13.00

 • Onsdag 1 april, 12.15-13.00

 • Torsdag 2 april, 12.15-13.00

 

​Innan deltagande bör man ha tagit del av

 

Möjlighet att boka in sig på webinarier anordnade av Zoom

Självstudiematerial, lär dig mer om Canvas, Zoom och LTU Play

Länkar och material för att veta mer

Denna sida fylls på fortlöpande

Examination

För dig som just ska komma igång

Lab på distans

Tips på verktyg och resurser

Från klassrum till distans/digitalt

Digitala verktyg och vilka aktiviteter de stöttar

Campusbaserade laärandeformat och aktiviteter Digitala aktiviteter Verktyg och resurser
 • Instruera för studier
 • Guida studenter i studiematerialet
 
 • Canvas
 • Föreläsningar
 • Presentationer
 • Inspelade föreläsningar
 • Realtidsföreläsningar
 • Länkar till existerande föreläsningar och filmer
 • LTU play
 • Zoom
 • Canvas
 • Diskussioner
 • Peer-feedback
 • Diskusionsforum (realtidschat eller asynkron chat)
 • Videochat (med eller utan lärarnärvaro)
 • Canvas
  • Discussions
  • Groups
 • Zoom
  • Break-outs
 • Grupparbeten
 • Kamratrespons
 • Kollaborativ produktion av texter, presentationer etc.
 • Canvas
  • Peer-review
 • Google docs
 • Google slides
 • Quizar
 • Onlinequizar
 • Canvas
  • Quizzes
 • Google forms
 • Ge och få feedback
 • Ge och få digital feedback
 • Canvas
 • Zoom
 • Laborationer
 • Online/virituella laborationer
 • Simuleringar

 

Diskussionsfora

På denna sida finns länkar till fora för diskussioner och meningsutbyte. HPC bemannar ett Team där du kan ställa dina onlinerelaterade frågor till erfarna LTU-lärare och HPC + en hel del användbara resurser! Har du något bra att dela - välkommen med det också!

ITHU har startat en Facebookgrupp där det går att får kontakt med lärare från andra lärosäten

IT erbjuder support i Teams under vissa tider i ett Team länkat nedan