Hoppa till innehållet

Från klassrum till distans/digitalt

Publicerad: 17 mars 2020

Digitala verktyg och vilka aktiviteter de stöttar

Campusbaserade laärandeformat och aktiviteter Digitala aktiviteter Verktyg och resurser
 • Instruera för studier
 • Guida studenter i studiematerialet
 
 • Föreläsningar
 • Presentationer
 • Inspelade föreläsningar
 • Realtidsföreläsningar
 • Länkar till existerande föreläsningar och filmer
 • Diskussioner
 • Peer-feedback
 • Diskusionsforum (realtidschat eller asynkron chat)
 • Videochat (med eller utan lärarnärvaro)
 • Grupparbeten
 • Kamratrespons
 • Kollaborativ produktion av texter, presentationer etc.
 • Quizar
 • Onlinequizar
 • Ge och få feedback
 • Ge och få digital feedback
 • Canvas
 • Zoom
 • Laborationer
 • Online/virituella laborationer
 • Simuleringar