Hoppa till innehållet

Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service gäller för oss som har befintliga webbplatser sedan 23 september 2020. Syftet är att underlätta för och kunna nå ut till fler användare och studenter. Lagen berör både publika webbsidor samt intranät och slutna webbsidor, exempelvis Canvas.

Vad du behöver veta

Arbetet med att underlätta tillgänglighet är en pågående process. I nuläget arbetar vi på HPC med att överblicka universitetets alla system, i enlighet med rådande lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Sedan ska vi utreda vilka anpassningar som ska genomföras och hur dessa ska bekostas.

Aktuellt

ITHU:s (IT i Högre Utbildning) nätverk för tillgänglighet har skickat in en skrivelse till SUHF (Sveriges Universitet och Högskoleförbund) utifrån hur tolkningen skall ske i relation till lärplattformar. Där har beslutet tagits att tillsätta en arbetsgrupp som skall tolka hur lagen skall tillämpas när det gäller lärplattformar så som Canvas. Här kan du läsa mer om arbetsgruppen:
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-arbetsgrupp-for-tolkning-av-dos-lagen-i-relation-till-larplattformar/

Rekommendationer om tolkning av DOS-lagen vad gäller dess tillämpning på lärplattformar

Vad kan du som lärare tänka på

När du skapar undervisningsmaterial finns det en del saker som är bra för dig att känna till för att innehållet ska fungera för alla. Det handlar till stor del om mindre justeringar som kanske inte är särskilt tidskrävande för dig och gör stor skillnad för många. Tips för att skapa tillgängligt innehåll gynnar alla typer av användare och studenter, inte bara de med någon form av funktionsnedsättning och som använder hjälpmedel för att surfa. 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om tillgänglighet och riktlinjer:

https://www.ltu.se/internt/Tjanster-och-stod/Varumarke/Tillganglighet