Hoppa till innehållet

Handledarutbildning

Publicerad: 24 april 2018

HPC anordnar LTU:s handledarutbildning som riktar sig till disputerade som handleder eller förväntas börja handleda doktorander.

Teman som tas upp under kursen är forskarutbildningen på LTU, regler och riktlinjer, forskningsfinansiering, genus och mångfald i forskarutbildningen, lärandemål och individuella studieplaner, etik, handledarrollen, relationen handledare och doktorand, handledningssamtal.

Observera att det krävs aktivt deltagande och slutförda inlämningsuppgifter för att få ett kursbevis. Anmäl dig till kursen endast om du kan närvara vid de schemalagda tillfällena och satsa den tid som krävs för egna arbeten. Det är beräknat att deltagare behöver lägga ned 120 timmars arbete på kursen.

Kursspråk är engelska. Kursen startar hösten 2019 och därefter hösten 2020. Max 24 deltagare. Om antalet sökande överskrider 24 kommer ett urval att göras i samråd med berörda prefekter.

Det är nu möjligt att anmäla sig till kursen. Kursdatum (vanligtvis heldagar) för nästa kurs är:

  • 14 september
  • 28-29 september eller 30 september-1 oktober(Internat i halvgrupp)
  • 21 oktober
  • 12 november
  • 1 december
  • 18 december

Vid frågor kontakta

Lennart Pettersson

Lennart Pettersson, Pedagogisk utvecklare

Telefon: 0920-491989
Organisation: Industriell design, Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Verksamhetsstöd