Hoppa till innehållet

Handledning på trekvarten

Handledning på trekvarten är ett forum för handledare vid LTU för att utbyta erfarenheter.

Handledning på trekvarten 22 maj - Institutionstjänstgöring, ett hett ämne

22 maj. 2019, 13:00 - 13:45
Luleå, A 211
Engelska
lennart.pettersson@ltu.se
Publicerad: 2 maj 2019

Det är tydligt från enkäter till både doktorander och handledare att doktorander ägnar väsentlig del av sin tid till projektaktiviteter som ”inte för dem närmare examen”. Historiskt har vi institutionstjänstgöring nästan varit likställt med undervisning, men så ser det inte ut idag. Mycket annat doktorander kan sättas att göra är också sådant man gör ”för oss som institution”, t.ex. för att vi lovat våra finansiärer något.

Ett arbete har därför inletts för att se över hur vi ska hantera frågan om institutionstjänstgöring och era inspel är därför viktiga inför detta arbete.

Problemet med att försöka lista upp vad som är institutionstjänstgöring är att, så snart vi börjar räkna upp saker, exkluderar vi det som inte räknas upp. Om vi istället har ett mer renodlat utbildningsperspektiv på forskarutbildningen och utgår ifrån de lärandemål som ska uppfyllas, kan man kanske vända på diskussionen. Om uppgifter vi lägger på våra doktorander inte kan kopplas till lärandemål (och därmed ge kurs- eller avhandlingspoäng), är det inte då så att det är institutionstjänstgöring det handlar om?

Johan Carlson inleder ett samtal