Hoppa till innehållet
Lärande
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetspedagogiska kurser

Publicerad: 17 januari 2015

Syftet med kurserna är att stärka dig i din roll som universitetslärare och på det sättet öka din pedagogiska skicklighet. Kurserna hålls i reducerad fart för att underlätta din medverkan.

Basen i det högskolepedagogiska utbildningsprogrammet utgörs av "Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs".

HPCs kurser är i normalfallet poänggivande. Om du går kurser som doktorand kommer du få poäng som kan rapporteras in i det studieadministrativa systemet Ladok. Om de poäng du tagit i HPCs kurser ska användas för en doktors- eller licentiatexamen är en fråga mellan dig som kursdeltagare och din handledare vilket bestäms av den individuella studieplanen (ISP). Om du redan har disputerat och går kurser som kompetensutveckling används poäng för att stämma av mot LTUs och andra universitets krav på pedagogisk kompetens i exempelvis anställningsordningar.

Gången för att få poäng inlagt i Ladok är följande. Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att få ett intyg. Detta intyg tar du till din handledare som lägger in poäng i Ladok, det är inget som HPC gör.

HPCs kurser kan upplevas som krävande och att tiden inte räcker till. Vår erfarenhet är dock att det som gör att man som kursdeltagare upplever att tiden inte räcker till är att man går kursen samtidigt som annan verksamhet pågår som vanligt. Det är därmed väldigt viktigt att man gör klart med handledare eller närmaste chef att man kommer att gå en kurs och att man får tid avsatt för detta, både så att man kan göra ett bra arbete i kursen och så att man inte drabbas av onödigt hård arbetsbelastning.

 

Kurser VT 2021