Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs

Publicerad: 20 november 2018

Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng och syftar särskilt till att ge grundläggande kunskaper om lärandeteorier, undervisningsmetoder och studenters lärande i högre utbildning.

Teman som behandlas under kursen är: Lära sig som lärare. Presentationsfärdigheter. Utbildningsbaserad feedback. Utbildningsprinciper - modeller. Att vara lärare och auktoritet vid LTU. Pedagogik och didaktik för universitetslärare.

Eftersom kursen motsvarar 7,5 hp eller 5 veckors heltidsarbete, förväntar vi oss att du som kursdeltagare kommer att vara beredd att arbeta 200 timmar under kursens gång.

Kursspråk: engelska

Maximal antal deltagare: 24

Kursdagar, normalt halva dagar: Arbete i studiegrupper under april 

  • 28 januari introduktion
  • 6 februari
  • 21 februari
  • 10 mars
  • 24 mars
  • 7 april
  • 11/12 maj, offentliga presentationer av kursarbete
  • 27/28 maj, muntlig tentamen
  • 4 juni, kursavslutning