Hoppa till innehållet

Vårt uppdrag

HPC ska fungera som ett högskolepedagogiskt kompetenscentrum och högskolepedagogisk mötesplats för universitetets lärare samt utgöra en drivkraft i högskolepedagogiska frågor vid universitetet.

  • Vara en aktiv resurs och samarbetspartner i institutionernas pedagogiska utvecklingsarbete,
  • Utgöra ett stöd till universitetets verksamhetsstöd i pedagogiska frågor
  • Utforma, erbjuda och genomföra ett högskolepedagogiskt kursprogram med progression,
  • Utforma, erbjuda och genomföra handledarutbildning,
  • Utforma och erbjuda workshops, pedagogiska verkstäder, seminarier m.m. kring högskolepedagogiska frågor,
  • Erbjuda kurser, workshops och aktivt stöd i att använda IT-verktyg i undervisningen, samt
  • Genom systemförvaltningen säkerställa tillgång och användarstöd till de IT-system som är nödvändiga för universitetets pedagogiska verksamhet samt att dessa är samordnade med andra interna system och med nationella nätverk.