Musikhögskolan
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Call for papers

Sista datum för insändande av abstract: 1 februari 2017.

Inriktning

Musikforskning idag 2017 är öppen för bidrag från all slags musikrelaterad forskning, inom musikvetenskap, konstnärlig musikforskning, musikpedagogik och andra discipliner. Vi ser gärna bidrag från utländska forskare som studerar svenskt musikliv eller ägnar sig åt andra frågor av intresse för svensk musikforskning.

Språk

Konferensens huvudspråk är svenska och engelska. Presentationer kan även göras på danska, norska, tyska och franska.

Medlemskap i Svenska samfundet för musikforskning

Alla deltagare måste vara medlemmar i Svenska samfundet för musikforskning. För information om hur man blir medlem, se samfundets webbplats.

Presentationstid och presentationsformer

Konferensbidrag kan presenteras i någon av följande former: paper, recital lecture, panel och poster.

 

  • Paper: en muntlig presentation av 1–2 forskare. Tid: 20 minuter + 10 minuter för frågor och kommentarer; för studenter på avancerad nivå 10 + 5 minuter.
  • Recital-lecture: en presentationsform som i synnerhet är avsedd för konstnärligt inriktade forskare som vill integrera praktiska demonstrationer eller framföranden i sina presentationer. Tid: 40 minuter + 10 minuter för frågor och kommentarer.
  • Panel: en grupp forskare presenterar ett gemensamt projekt eller forskning om ett gemensamt ämne. Tid: 30 minuter + 10 minuter för frågor och kommentarer.
  • Poster: en presentation i text och bild av ett forskningsprojekt eller av en forskningsmiljö. Konferensprogrammet kommer att innehålla en eller flera sessioner med korta (3–5 minuter) muntliga presentationer av posters.

Abstract

Den som vill medverka med en presentation skickar in ett abstract till musikforskning2017@ltu.se senast den 1 februari 2017. Abstract ska innehålla:

  • titel på presentationen
  • en sammanfattning av presentationen om högst 300 ord (bakgrund, frågeställningar, metod, resultat)
  • uppgift om presentationsform (paper, recital-lecture, panel eller poster)
  • (i förekommande fall) uppgift om utrustningsbehov utöver datorprojektor och ljudanläggning
  • namn och (i förekommande fall) institutionstillhörighet för samtliga medverkande
  • kontaktuppgifter till huvudansvarig

Urval sker utifrån vetenskaplig kvalitet och originalitet. Besked om antagning lämnas senast den 1 mars 2017.