12:00 12 jun
Ämnesguide - Musik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Musikforskning idag

12 - 14 jun. 2017, 12:00
Piteå, Musikhögskolan
Publicerad: 9 december 2016

Välkommen till den femtonde nationella musikforskningskonferensen Musikforskning idag! 2017 års konferens äger rum den 12-14 juni och är förlagd till Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet. Konferensen vänder sig till forskare, doktorander och studenter på avancerad nivå inom musikområdet.

Musikforskning idag 2017 arrangeras gemensamt av Svenska samfundet för musikforskning och Musikhögskolan vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet.

Konferensavgift och anmälan

Konferensavgiften är 1000:- för alla utom doktorander utan doktorandanställning, studenter och pensionärer vilka betalar 500:-. Studenter på avancerad nivå som medverkar med egna presentationer betalar ingen avgift. I konferensavgiften ingår fika, lunch 13/6 samt konferensmiddag.

Definitiv anmälan och inbetalning av avgiften görs via formuläret nedan senast den 15 maj 2017.

Alla deltagare måste vara medlemmar i Svenska samfundet för musikforskning. För information om hur man blir medlem, se samfundets webbplats.

Lokaler och utrustning

Konferensen äger rum i Musikhögskolans lokaler, Snickargatan 20, Piteå. Alla föreläsningslokaler är utrustade med datorprojektor, ljudanläggning och trådlöst nätverk.

Resor och logi

Arrangörerna lämnar inte bidrag för att täcka kostnader för resor och uppehälle.

Hotellrum är reserverade för nätterna 12 och 13 juni på Piteå Stadshotell, Kust Hotell & Spa samt Skoogs BnB.

Kontakta hotellen direkt:
Piteå Stadshotell: reception@piteastadshotell.com eller 0911-23 40 00. Ange referens: GR4617

Kust Hotell & Spa: reception@hotellkust.se eller 0911-30 000. Ange referens: Musikforskning idag

Skoogs BnB: reception@hotellkust.se eller 0911-30 000. Ange referens: Musikforskning 2017/Boknnr 034570

Bokning måste göras innan den 12 maj för att vi ska kunna garantera rummen.

Program