Hoppa till innehållet
Klassisk musik orkester
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Piteå Sommarakademi

Publicerad: 11 december 2017

Akademin arrangeras av Musikhögskolan vid Luleå tekniska Universitet - Institutionen för konst, kommunikation och lärande samt Framnäs Folkhögskola i samarbete med Festspelen. All undervisning på kursen är kostnadsfri. Kostnader för mat och logi tillkommer för den som väljer att äta/bo på Framnäs Folkhögskola, samt en serviceavgift för folkhögskolekurserna.

INSTÄLLD

Till alla er som sökt Piteå sommarakademi

Det är med stor sorg vi meddelar att årets upplaga är inställd. Huvudorsaken är den osäkerhet som situationen med Covid-19 skapat i samhället. Från universitetets sida ser vi därför inga möjligheter att organisera och genomföra årets akademi. Vi hoppas kunna genomföra kursen nästa år och skulle gärna se er som sökande då.

 

Piteå Sommarakademi pågår mellan den 12-18 juni 2020 och håller som vanligt till i Framnäs Folkhögskolas lokaler.

Piteå Sommarakademi - 2020

Kursens syfte är, att genom klassisk repertoar från olika tidsepoker, anpassad till studentens instrumentala nivå och färdighet, utveckla och fördjupa kunskapen om det egna instrumentets potential, såväl tekniskt som musikaliskt. 

Kursen innehåller individuella lektioner samt grupplektioner i masterclass-form.  

I år erbjuds kursen på följande instrument:
Sång, violin, flöjt, cello, piano samt orgel. 

Förkunskapskrav och ansökan:
Gör din ansökan här:  Piteå Sommarakademi 2020
Grundläggande behörighet samt Styrkta studier från musiklinje vid folkhögskola, estetiska programmet, musikhögskola eller privata studier som styrks med intyg. 

CV där utbildning, instuderad repertoar samt stycken framförda på konsert står angivna, samt en inspelning med valfri, men varierad repertoar mejlas i digital form eller som YouTube-länk senast sista anmälningsdag till Musikhögskolan, antagningsprovMD@ltu.se Inspelningen ska inte vara äldre än 6 månader.

Glöm inte att uppge: Sommarakademi, namn, personnummer och vilka stycken som framförs på inspelningen.

OBS:  CV/arbetsprov ska vara oss tillhanda senast 9 april.

För er som söker till sångkursen: Ange vilken lärare du vill ha i första hand och vilken lärare du vill ha i andra hand. Sommarakademien förbehåller sig rätten att placera studenterna i lämplig kurs, baserad på de inskickade uppgifterna och inspelningarna.
 

Undervisande lärare

Sång
Peter Mattei och Katherine Osborne

Violin
Per Enoksson och Sten-Johan Sunding

Flöjt
Tobias Carron och Sven-Erik Sandlund

Cello
Andreas Brantelid

Klassisk piano
Mats Widlund, Helge Kjekshus och Ulla-Britt Sandlund

Orgel, klassisk
Gary Verkade

Folkhögskolekurser

Mer information och anmälan till folkhögskolekurserna hittar du på Framnäs Folkhögskolas hemsida www.framnas.nu.