Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik strävar efter att erbjuda våra avnämare på universitetet, i skolan och annan utbildningsverksamhet grund- och vidareutbildningar av hög kvalitet samt excellent forskning.

Genom praxisnära forskning och utveckling i samverkan med våra avnämare i det omgivande samhället vill vi genom lärarutbildning, fristående kurser och uppdragsutbildning bidra till skolans utveckling och försörjning med kvalificerade lärare i såväl vår region som landet som helhet.

Utbildningar

Hos oss kan du läsa

Lärare - lärarutbildningar vid LTU

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/prog/Larare]

Magister i utbildningsvetenskap

[http://www.ltu.se/edu/program/FNUVA]

Avdelningens forskningsämnen är:

Matematik och lärande

[http://www.ltu.se/research/subjects/Matematik-och-larande]

Pedagogik

[http://www.ltu.se/research/subjects/Pedagogik]

Svenska med didaktisk inriktning

[http://www.ltu.se/research/subjects/Svenska-med-didaktisk-inriktning]

Engelska med didaktisk inriktning

[http://www.ltu.se/research/subjects/Engelska-med-didaktisk-inriktning]

Fristående kurser:

Lärande/Pedagogik

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/courses/Larande-Pedagogik]

Humaniora

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/courses/Humaniora]

Språk

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/courses/Sprak]

Publicerad: 2 mars 2011

Uppdaterad: 19 juni 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017