Skolrelaterad forskning

Skolrelaterad forskning

Publicerad: 24 januari 2013

Vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande, LTU, bedrivs forskning kring en rad frågor som på ett eller annat sätt handlar om skolan. Här vill vi presentera skolrelaterade forskningsprojekt som just nu pågår hos oss. Kontakta gärna de forskare som är knutna till de projekt Du finner särskilt intressanta för att få mer information om projekten.