Hoppa till innehållet
Eva Alerby
Eva Alerby Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kraftsamling för att stärka lärande

Publicerad: 19 februari 2018

Luleå tekniska universitet har identifierat ämnesområdet lärande som strategiskt viktigt för verksamheten och har därför utsett en projektledare med uppgift att synliggöra området.

– Syftet med satsningen är att göra en strategisk kraftsamling kring universitetets forskning inom lärande, där den övergripande målsättningen är att ta fram en vision och målbild för området lärande – att definiera vad universitetet ska samlas runt, lyfta fram och profilera, säger Eva Alerby, professor och projektledare för strategiskt arbete inom lärande.

Vill främja samverkan

Lärande i olika former genomsyrar universitetets verksamhet och Eva Alerby poängterar att lärande som strategiskt viktigt forsknings och innovationsområde inte bara riktar sig till lärarutbildning och lärande inom skolverksamhet.

– Lärarutbildningen och lärande inom skola, men även inom universitetsutbildning, är självklart centrala delar av området, men de är långt ifrån de enda. Även arbetsplats- och organisatoriskt lärande samt teknikrelaterat lärande är lika centrala delar. Lärande är till sin natur såväl mång- som tvärvetenskapligt, och för ett projekt som detta är det därför viktigt att aktivt främja samverkan över ämnes- och institutionsgränser, vilket jag menar är en av förutsättningarna för lyckat resultat.

All samhällsutveckling vilar på lärande

Eva Alerby är övertygad om att satsningen på lärande som starkt forsknings och innovationsområde är hela universitetet till gagn.

– Lärande är ett ytterst centralt område för alla som sysslar med utbildning oavsett nivå, och det är även ett centralt område för samhället i stort. All samhällsutveckling vilar i någon mån på lärande – utan detta sker knappast någon utveckling. Att då satsa på lärande som ett starkt forsknings- och innovationsområde kan i förlängningen sätta Luleå tekniska universitet på kartan vad gäller just forskning och innovationer i anslutning till lärande.

Kartlägger befintlig verksamhet

I projektgruppen ingår förutom Eva Alerby även tre områdesansvariga: Caroline Graeske, lärande inom skola och universitetsutbildning, Peter Parnes, teknikrelaterat lärande och Karolina Parding, arbetsplats/organisatoriskt lärande. I ett första skede kommer gruppen att genomföra en kartläggning av den forskning och verksamhet som redan pågår. Det kommer även anordnas seminarier och workshops i syfte att synliggöra befintlig forskning och verksamhet, men även för att diskutera kommande strategier och visioner.

– Genom att samla forskare från olika ämnesområden kring lärande kan nya samarbetskonstellationer och idéer uppstå, till exempel i form av forskningssamverkan, nya forskningsansökningar och forskningsprojekt, vilket i sin tur är av vikt för att synliggöra området lärande vid Luleå tekniska universitet, säger Eva Alerby.

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491506
Rum: R108 - Luleå»
Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor, Stf Prefekt

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»
Peter Parnes

Parnes, Peter - Professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491033
Karolina Parding

Parding, Karolina - Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-493029
Rum: A139 - Luleå»

Taggar