Hoppa till innehållet

Danssatsning på lärarutbildningar

Publicerad: 22 oktober 2019

Trots att forskning visar att dans stärker barns kommunikation, empati och självkänsla är det ofta en nedprioriterad lärprocess på skolor och lärosäten. Med det som bakgrund väljer nu delar av lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet att satsa på dans som pedagogiskt verktyg.

– I dansen kan barn utrycka det som inte går att säga med ord samtidigt som de lär känna sig själva och sina kamrater. Det är en uttrycksform som utvecklar barns empati för sina medmänniskor, säger Cecilia Björklund-Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet, och poängterar att dansen som uttrycksform är ett utmärkt sätt att adressera komplicerade frågor redan vid en tidig ålder.

– Dansen låter lärare lyfta frågor om genus, värdegrund och samtyckeskultur på ett naturligt och lekfullt sätt. Ett nog så viktigt arbete i kölvattnet av #MeToo och en allt mer genusmedveten värld. I den nya läroplanen för förskolan finns också kroppslig integritet med som ett nytt mål för undervisningen.

Angelägen kunskap

Sveriges första danslärarutbildning startade vid Luleå tekniska universitet i Piteå år 2003 och Cecilia Björklund-Dahlgren innehar landets första professur i danspedagogik på konstnärlig grund. Med den kompetensbanken i ryggen väljer nu delar av universitetets övriga lärarprogram att påbörja arbetet för att lyfta in dansen som ett viktigt moment under utbildningen. Först ut i samarbetet är grund- och förskollärarstudenterna som under hösten tillbringar minst en dag på danslärarutbildningen i Piteå.

– Bild, drama och musik ingår redan i våra lärarutbildningar men dans som estetisk lärprocess har tyvärr saknats. Därför känns det angeläget att våra studenter får kunskap i och om även denna uttrycksform, inte minst då den ingår i läroplanen för förskolan säger Ulla-Britt Bergdahl, universitetsadjunkt och lärarutbildare på Luleå tekniska universitet.

 – Dansen innehåller många av de färdigheter som ingår i kommunikation mellan människor. Tidigare studier menar också att tanken är rotad i kroppen och att det är med kroppen vi först förstår innan vi kan klä det i ord, vilket vi också tydligt kan se i små barns kommunikation, fortsätter Ulla-Britt Bergdahl.

Internationellt språk

Förutom fördelar som ökad fysisk aktivitet och träning av det sinnliga kan dansen även vara en bro över kultur- och språkbarriärer.

– Dans är ett universellt uttrycksmedel och ett av de allra mest effektiva sätten att nå barn som saknar det talade språket, säger Cecilia Björklund-Dahlgren.

En av studenterna vid förskollärarprogrammet som fick ta del av dansutbildningen i Piteå var Daniel Carlbom från Göteborg. En dag han beskriver som inspirerande och lärorik.

– För mig var det här väldigt givande och jag har fått en hel del kunskap som jag kommer att kunna använda när jag kommer ut i yrket. Just dans kan användas i en mängd olika utbildningssyften och korrelerar väl med den nya läroplanen som understryker att pedagoger ska arbeta med barns motorik och emotionella utveckling. Jag tror dessutom att dans som uttrycksform skapar en mjukare och mer öppen atmosfär i klasserna.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Cecilia Björklund-Dahlgren

Björklund-Dahlgren, Cecilia -

Organisation: Danspedagogik
Telefon: 0911-72753

Taggar