EIO seminarium och boksläpp

3 maj. 2018, 13:00 - 15:00
Luleå, A3011
Publicerad: 13 april 2018

Välkommen till EIO boksläpp och seminarium! Boken Addressing Societal Challenges tar avstamp i nuet och blickar framåt med förhoppningen att påverka LTU:s framtida vision, profil och inriktning.

Författare är Patrik Söderholm, Vinit Parida, Jan Johansson, Lydia Kokkola & Anna Öqvist samt Catrine Kostenius. Vi startar med att lyssna till deras syn på utmaningar och förslag inför framtiden, för att sedan tillsammans reflektera över:

  • Vilket universitet vill vi vara i framtiden?
  • Hur kan vi svara mot dessa centrala samhällsutmaningar?
  • Hur kan vi fortsätta vara en relevant aktör i en snabbt föränderlig samtid?

Vi avslutar med fika.