Entreprenöriellt lärande ur ett praktiknära perspektiv

23 maj. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 10 april 2017

Med anledning av lärarutbildningarnas 110-års jubileum erbjuder Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet en serie öppna föreläsningar under maj-juni.

Entreprenöriellt lärande är en del av det svenska utbildningssystemet och måste på något sätt behandlas. Joakim Leonardsson, doktorand i Pedagogik vid Luleå tekniska universitet, delar med sig av det entreprenöriella lärandets framgångsfaktorer. och egna gjorda misstag - allt utifrån ledarskapsperspektivet och vidare in till klassrummets kritdamm. En väv av egna praktiska erfarenheter blandas med aktuell forskning för att öppna upp för en fortsatt dialog kring en form av lärande - det entreprenöriella lärandet

Joakim Leonardson

Joakim Leonardson, Doktorand

Telefon: 0920-493044
Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande