"Hälsa + lärande = SANT - men vad och hur gör man?"

2 maj. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 10 april 2017

Med anledning av lärarutbildningarnas 110-års jubileum erbjuder Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet en serie öppna föreläsningar under maj-juni.

I skolans styrdokument är ett av de övergripande målen att alla elever ska omfattas av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar för och vara delaktiga. Samtidigt hörs röster som kräver hårdare regler och mer disciplin i skolan. Med utgångspunkt i olika perspektiv på hälsa och lärande delar Catrine Kostenius och Lena Nyström, båda forskare och lärare vid Luleå tekniska universitet, med sig av forskning och egna erfarenheter kring hur elevers delaktighet kan främja hälsa, stimulera deras lärande och öka måluppfyllelsen.

Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor

Telefon: 0920-493288
Organisation: Hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Lena Nyström

Lena Nyström, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-492268
Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande