imp-infrastruktur-kontakt-2012

Kontakta oss på Konst, kommunikation och lärande

Namn Titel Telefon Rum
Alerby, Eva Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare 0920-491506 D2118
Allan, Jon Forskare 0911-72736 G162
Allwood, Carl-Alexander Doktorand, Doktorand 0920-491840
Andersson, Märtha Universitetslektor 0920-492547 A2410a
Andersson, Lars Kommunikatör 0920-491213 A2031
Andersson, Agnes Doktorand 0920-492311 A2028
Backman, Ylva Universitetslektor 0920-491289 A3524
Berg, Jan Biträdande professor, Ämnesföreträdare 0911-72646 G156
Berg, Malin Studievägledare, vik utbildningsadministratör 0920-491658 L142
Bergdahl, Ulla-Britt Universitetsadjunkt 0920-491820 A2216
Bergmark, Ulrika Biträdande professor, utbildningsledare 0920-491036 D2117
Bergqvist, Erik Doktorand 0920-492961
Bergström, Denise Doktorand, Doktorand 0920-493008 A2028
Bjuhr, Åsa Universitetsadjunkt 0920-491552 A2414
Björklund-Dahlgren, Cecilia Professor 0911-72753 K115
Brännmark, Theres Doktorand 0920-493632 A2028
Brännström, Thomas Ekonom 0911-72722 L219
Burkart, Patrick Gästprofessor
Bäck, Kristina Projektledare 0920-491531 A2409
Bäckman, Mikael Doktorand 0911-72728
Caesar, Christoffer Institutionsadministratör 0911-72672 L220
Cervantes, Sara Universitetslektor 0920-492199 A2213
Charkazova, Nigar Universitetsadjunkt E 109
Degerman, Anna Adjungerad universitetsadjunkt
Dubois, Francoise Universitetsadjunkt A2214
Edholm, Maria Ulla Universitetsadjunkt, Arvodist 0920-493544 A2214
Edström, Kattis Universitetsadjunkt 0920-491644 A3552
Ek, Robert Doktorand
Ekberg, Niclas Universitetslektor, Utbildningsledare Magister Utbildningsvetenskap 0920-492441 A2415
Emmoth, Björn Doktorand, Arvodist 0920-492310
Faarinen, Ewa-Charlotte Universitetsadjunkt, IT-ombud 0920-492053 A2210
Ferm-Almqvist, Cecilia Gästprofessor, Ämnesföreträdare 0911-72796 K104
Fjällström, Eva Pedagogisk utvecklare 0920-493090 A2202A
Forslund, Johan Universitetslektor 0920-493186
Friberg, Ingemar Biträdande professor 0920-492845 A2411
Friberg, Ulf Biträdande universitetslektor 0920-493671 2003
Frid, Moa Doktorand 0920-493640 A2215
Frödin, Kerstin Doktorand L223
Fällman, Karolina Universitetsadjunkt 0911-72771 K116
Gardelli, Åsa Biträdande professor, Utbildningsledare Skådespelare 0920-492370 A3523
Gardelli, Viktor Universitetslektor 0920-491550 A3524
Gardelli, Teodor Doktorand 0920-493076 A180
Gotthold, Anna Schemaadministratör 0911-72670 C131e
Graeske, Caroline Biträdande professor, Stf Prefekt 0920-491005 D505
Grape, Monica Universitetsadjunkt 0920-491085 A2217
Gullberg, Anna-Karin Universitetslektor 0911-72651 K102
Gyllefjord, Åsa Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt 0920-491509
Hagström, Arne Universitetslektor 0911-72667 H 126 a
Hagström, Erica Universitetslektor
Hannus, Ylva Utbildningsadministratör 0911-72612 L141
Heikkilä Einarsson, Anita Universitetslektor 0911-72671
Heinrich, Sara Adjungerad universitetsadjunkt, Adj. univ.adjunkt 0920-491526
Hermansson, Camilla Universitetslektor 0911-72734
Holmberg, Leo Universitetsadjunkt 0911-72608 J122
Holmgren, Carl Doktorand 0911-72740 K105a
Häggqvist, Patrik Universitetsadjunkt, Huvudutbildningsledare 0911-72760 L144
Häll, Jörgen Universitetsadjunkt H104
Hällis, Björn Universitetslektor, Utbildningsledare programmet Konstnärlig kandidat Musik 0911-72683 H125
Högberg, Fredrik Universitetslektor H105
Högberg, Per Universitetslektor
Höglin, Mervi Universitetsadjunkt 0920-491661 A3546
Högström, Per Universitetslektor 0920-491756 A2202
Ihanus, Harri Universitetslektor 0911-72668 J121
Jansson, Mathias Universitetsadjunkt
Jaresand, Susanne Universitetslektor 0920-493165
Johannesson, Tomas Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Ljudteknik 0911-72741 G161
Johansson, Kjell Universitetslektor 0920-491529 A3549
Johansson, Maria Biträdande professor 0920-491009 A2208
Johansson, Monica Universitetslektor 0920-492557 A2206
Johansson, Fredrik Konsult
Johansson, Viktoria Universitetsadjunkt
Johansson, Åsa Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt
Johansson, Filippa Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt 0920-491099 A2215
Jonsson, Gunnar Biträdande professor 0920-491532 A2204
Jonsson, Bo Universitetslektor 0920-491717 L215
Juhlin, Eva Universitetsadjunkt 0920-492049 A2212
Jullander, Sverker Professor 0911-72618 B106a
Juuso, Maria Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Musik- & danslärarutbildning 0911-72714 J130
Keisu, Frida Universitetsadjunkt 0920-491508 D2108
Kitok, Eva Utbildningsadministratör 0920-492272 A2403
Kjekshus, Helge Universitetslektor 0911-72632 E123
Kokkola, Lydia Ämnesföreträdare 0920-493045 A2209
Kulluvaara, Camilla Ekonom 0920-492242 A2407a
Kuusisalo, Sture Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater 0911-72642 L216
Källmark, Arash Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Visuell gestaltning 0910-585347 A212
Lakso, Tommy Universitetslektor 0911-72643 D121
Larsson, Stefan Universitetsadjunkt 0911-72735 G159
Lefford, Nyssim Universitetslektor 0911-72619 G157
Leijonhufvud, Susanna Post doktor, Postdoc 0911-72601
Leonardson, Joakim Doktorand 0920-493044 A175
Lidman, Christian Tekniker, Tekniker 0920-491964
Lidström Brock, Malin Universitetslektor 0920-493048 A2205
Liinanki, Anne-Christine Adjungerad universitetsadjunkt, Arvodist
Lindberg, Greta Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor 0920-491026 A2408
Lindblom, Pelle Adjungerad universitetsadjunkt
Lindén, Petronella Universitetsadjunkt
Lindgren, Ulrika Universitetsadjunkt, Utbildningsledare program Medie och kommunikationsvetenskap 0911-72648 L217
Lindström, Lisbeth Biträdande professor, Utbildningsledare Ämneslärare och Kompletterande pedagogisk utbildning 0920-493148 A3548
Lindström, Pia Utbildningsadministratör 0911-72691 L144
Ljungstedt, Helene Kommunikatör 0920-491031
Lojander, Tove Universitetsadjunkt 0911-72721 K116
Lundberg, Tommy Tekniker 0911-72644 ServiceCenter A127
Lundqvist, Mathias Universitetslektor 0911-72652 D117
Lundsten, Samuel Universitetsadjunkt 0910-585361 A026
Lundström, Stefan Biträdande professor 0920-492548 A2412
Lundström, Tommy Universitetsadjunkt, Utbildningsledare kurser Medie och kommunikationsvetenskap 0911-72712 G165
Löf, Kerstin Universitetsadjunkt, Vik. univ.adj 0920-493061
Manderstedt, Lena Universitetslektor 0920-491962 A2410
Merkle Söderholm, Katja Universitetsadjunkt 0920-492288 A2414
Modica Agnello, Marco Universitetsadjunkt 0920-493238 A2218
Myhr, David Universitetslektor 0911-72731
Mäki, Mari Universitetsadjunkt 0920-492012 A2204
Mörtberg Pajala, Birgitta Universitetsadjunkt 0920-491236 D2148
Nedergård, Kai Universitetsadjunkt 0910-585319
Norberg, Cathrine Professor, Prorektor 0920-492189 B276
Nordenstam, Anna Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare 0920-491316 D2123
Nordlund, Marie Universitetslektor 0920-492546 A2207
Nordström, Monica Universitetslektor 0920-492109 A2412
Nordström, Erik Universitetslektor 0911-72628 G164
Noren, Viktoria Universitetsadjunkt 0911-72679 D120
Odenstedt, Anders Universitetslektor 0920-491516 A179
Olevik, Liz Ekonom 0911-72676 A2407a
Onuszkiewicz, Karolina Universitetsadjunkt
Osborne, Katherine Universitetslektor 0911-72754
Paez, Elizabet Adjungerad universitetsadjunkt D2148
Palo, Annbritt Universitetslektor, Utbildningsledare Fristående kurser, Språk fristående och valbara kurser 0920-492513 A2401
Pavlik, Anthony Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt A2204
Pettersson, Kerstin Administrativ chef 0920-492810 A2407
Riklund, Eva Utbildningsadministratör 0911-72636 L145
Rodriguez, Adrian Pedagogisk utvecklare 0920-492279 A2202A
Ruth, Elin Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt 0920-493173 A2203
Rydström, Ulla Helena Universitetsadjunkt
Sandlund, Sven-Erik Universitetslektor 0911-72662 E106
Sandorf, Heli Utbildningsadministratör 0920-493579 A2405
Sandström, Jan Professor 0911-72621 H103
Sandström, Mona Universitetsadjunkt 0911-72682 F105A
Segersten, Karen Institutionsadministratör 0920-491719 A2406
Sigvardsson, Anna Doktorand 0920-492248 D2135
Siltanen, Elina Universitetslektor
Smith, Emelie Universitetsadjunkt
Sollander, Stefan Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt 0920-493007 A2202
Stighäll, Daniel Doktorand L225
Strömgren, Aron Universitetsadjunkt
Sundkvist, Petter Professor 0911-72602 E124
Sunstein, Aaron Universitetslektor
Suopanki-Lakso, Yvonne Bibliotekarie 0911-72719 C131
Svensson, Annika Controller 0911-72693 L217
Svensson, Robert Universitetslektor 0911-72661 H124
Svensson, Annie Studentrekryteringsadministratör 0911-72774 L224
Svensson, Maria Universitetsadjunkt A2410a
Söderberg, Marianne Universitetsadjunkt
Tall, Fredrik Universitetsadjunkt
Tegheim, Johan Universitetsadjunkt
Thunberg, Stina Doktorand 0920-493176 A2413
Toropainen, Outi Universitetslektor A2401
Tossavainen, Timo Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare för matematik och lärande 0920-493698 A 2212
Tossavainen, Anne Doktorand 0920-493981 A2028
Unander-Scharin, Åsa Professor 0911-72669 K102
Vallin, Håkan Universitetslektor 0910-585323 A213
Wallin, Marie Universitetslektor 0920-491724 A2201
Wallström, Maria Institutionsadministratör 0920-492121 A2406a
Wallström, Mona Institutionsadministratör 0920-492813
Vedin, Maria Adjungerad universitetsadjunkt M233
Wedin, Anna Universitetslektor 0911-72665 J103
Weissglas, Erik Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande 0911-72657 D116
Verkade, Gary Professor 0911-72626 F105B
Westberg, Erik Professor 0911-72624 E105
Westman, Susanne Universitetslektor 0920-493117 A2219
Viitala, Hanna Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt 0920-491861 A2206
Vikström, Anna Biträdande professor, Utbildningsledare Förskola och Grundlärare 0920-492034 A2201
Wikström, Emanuel Tekniker 0911-72713 A129a
Wikström, Åsa Utbildningsadministratör 0920-491815 A2405
Yarova, Aliona Doktorand 0920-493424 A2202A
Åström, Jennie Utbildningsadministratör 0920-492236 A2404
Öhlund, Jenny Universitetsadjunkt 0911-72748 K116
Ömalm, Torbjörn Doktorand
Öqvist, Anna Biträdande professor 0920-493037 A3535
Östersjö, Stefan Professor tillika ämnesföreträdare 0911-72606