Hoppa till innehållet
imp-infrastruktur-kontakt-2012

Tf. Prefekt

Bo Jonsson

Jonsson, Bo - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Musik och dans, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491717
Rum: L215 - Piteå»

Huvudansvarig utbildningsledare

Patrik Häggqvist

Häggqvist, Patrik - Huvudutbildningsledare

Organisation: Musik och dans, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Telefon: 0911-72760
Rum: L222 - Piteå»

Administrativ chef

Kerstin Pettersson

Pettersson, Kerstin - Administrativ chef

Organisation: VSS KKL, Musik och dans, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492810
Rum: S244 - Luleå»

Avdelningschefer

Sture Kuusisalo

Kuusisalo, Sture - Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72642
Rum: L216 - Piteå»
Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor, Stf Prefekt

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»

Utbildningsledare för forskarutbildning

Stefan Lundström

Lundström, Stefan - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492548
Rum: R223 - Luleå»

Ansvarig för doktorander

Eva Fjällström

Fjällström, Eva - Pedagogisk utvecklare

Organisation: Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Högskolepedagogiskt centrum, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493090