imp-infrastruktur-kontakt-2012

Kontakta oss

Biträdande professor

Åsa Gardelli

Gardelli, Åsa - Biträdande professor, Utbildningsledare Skådespelare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492370

Lefford, Nyssim - Biträdande professor

Organisation: Ljudteknik, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72619
Rum: G157 - Piteå»

Universitetslektor

Johan Forslund

Forslund, Johan - Universitetslektor

Organisation: ÖVRIGT, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493186

Heikkilä Einarsson, Anita - Universitetslektor

Organisation: ÖVRIGT, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72671
Bo Jonsson

Jonsson, Bo - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Musik och dans, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491717
Rum: L215 - Piteå»

Forskare

Allan, Jon - Forskare

Organisation: Ljudteknik, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72736
Rum: G162 - Piteå»

Universitetsadjunkt

Johansson, Åsa - Universitetsadjunkt

Organisation: Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Ulrika Lindgren

Lindgren, Ulrika - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare program Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, KKL Musik, medier och teater, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72648
Rum: L217 - Piteå»

Smith, Emelie - Universitetsadjunkt

Organisation: ÖVRIGT, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Aron Strömgren

Strömgren, Aron - Universitetsadjunkt

Organisation: ÖVRIGT, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Söderberg, Marianne - Universitetsadjunkt

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Tall, Fredrik - Universitetsadjunkt

Organisation: ÖVRIGT, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Tekniker

Lidman, Christian - Tekniker

Organisation: Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491964

Övrig personal

Pettersson, Kerstin - Administrativ chef

Organisation: VSS KKL, Musik och dans, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492810