Hoppa till innehållet
imp-infrastruktur-kontakt-2012

Huvudutbildningsledare PSÄ

Anna Öqvist

Öqvist, Anna - Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493037
Rum: S240 - Luleå»

Utbildningsledare

Niclas Ekberg

Ekberg, Niclas - Universitetslektor, Utbildningsledare Magister Utbildningsvetenskap

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492441
Ulf Friberg

Friberg, Ulf - Universitetslektor, Fil Dr Scenisk gestaltning, Utbildningsledare skådespelarutbildningen

Organisation: ÖVRIGT, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-493671
Rum: 2005 - Luleå»
Oskar Gedda

Gedda, Oskar - Pedagogisk utvecklare, utbildningsledare särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Organisation: Pedagogik, Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Verksamhetsstöd
Telefon: 0911-72625

Hällis, Björn - Universitetslektor, Utbildningsledare programmet Konstnärlig kandidat Musik

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72683
Rum: H125 - Piteå»
Tomas Johannesson

Johannesson, Tomas - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Ljudteknik

Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72741
Rum: G161 - Piteå»
Maria Johansson

Johansson, Maria - Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491009
Rum: R107 - Luleå»

Juuso, Maria - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Musik- & danslärarutbildning

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72714
Rum: J130 - Piteå»
Sture Kuusisalo

Kuusisalo, Sture - Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72642
Rum: L216 - Piteå»
Arash Källmark

Källmark, Arash - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Visuell gestaltning

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0910-585347
Greta Lindberg

Lindberg, Greta - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491026
Rum: R122 - Luleå»
Ulrika Lindgren

Lindgren, Ulrika - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare program Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72648
Rum: L217 - Piteå»
Tommy Lundström

Lundström, Tommy - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare kurser Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72712
Rum: G165 - Piteå»
Annbritt Palo

Palo, Annbritt - Biträdande professor, Utbildningsledare ämneslärarprogrammet och KPU, fristående kurser språk

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492513
Rum: R217 - Luleå»

Weissglas, Erik - Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72657
Rum: D116 - Piteå»
Susanne Westman

Westman, Susanne - Universitetslektor, Utbildningsledare förskollärarutbildningen

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493117
Rum: R323 - Luleå»