imp-infrastruktur-kontakt-2012

Huvudutbildningsledare PSÄ

Anna Öqvist

Öqvist, Anna - Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493037

Utbildningsledare

Niclas Ekberg

Ekberg, Niclas - Universitetslektor, Utbildningsledare Magister Utbildningsvetenskap

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492441
Ulf Friberg

Friberg, Ulf - Universitetslektor, Fil Dr Scenisk gestaltning, Utbildningsledare skådespelarutbildningen

Organisation: ÖVRIGT, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493671
Rum: 2005 - Luleå»
Oskar Gedda

Gedda, Oskar - Pedagogisk utvecklare, utbildningsledare särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Organisation: Pedagogik, Högskolepedagogiskt centrum, Verksamhetsstöd
Telefon: 0911-72625

Hällis, Björn - Universitetslektor, Utbildningsledare programmet Konstnärlig kandidat Musik

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72683
Rum: H125 - Piteå»
Tomas Johannesson

Johannesson, Tomas - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Ljudteknik

Organisation: Ljudteknik, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72741
Rum: G161 - Piteå»
Maria Johansson

Johansson, Maria - Biträdande professor, Utbildningsledare för grundlärarutbildning och VFU

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491009

Juuso, Maria - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Musik- & danslärarutbildning

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72714
Rum: J130 - Piteå»
Sture Kuusisalo

Kuusisalo, Sture - Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72642
Rum: L216 - Piteå»
Arash Källmark

Källmark, Arash - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Visuell gestaltning

Organisation: ÖVRIGT, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0910-585347
Greta Lindberg

Lindberg, Greta - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491026
Ulrika Lindgren

Lindgren, Ulrika - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare program Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, KKL Musik, medier och teater, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72648
Rum: L217 - Piteå»
Lisbeth Lindström

Lindström, Lisbeth - Biträdande professor, Utbildningsledare Ämneslärare och Kompletterande pedagogisk utbildning

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493148
Tommy Lundström

Lundström, Tommy - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare kurser Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72712
Rum: G165 - Piteå»
Annbritt Palo

Palo, Annbritt - Universitetslektor, Utbildningsledare Fristående kurser, Språk fristående och valbara kurser

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492513

Weissglas, Erik - Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72657
Rum: D116 - Piteå»
Susanne Westman

Westman, Susanne - Universitetslektor, Utbildningsledare förskollärarutbildningen

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493117