imp-infrastruktur-kontakt-2012

Huvudutbildningsledare

Patrik Häggqvist

Häggqvist, Patrik - Universitetsadjunkt, Huvudutbildningsledare

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, Musik och dans, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72760
Rum: L222 - Piteå»

Utbildningsledare

Anna Vikström

Vikström, Anna - Biträdande professor, Utbildningsledare Förskola och Grundlärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492034
Lisbeth Lindström

Lindström, Lisbeth - Biträdande professor, Utbildningsledare Ämneslärare och Kompletterande pedagogisk utbildning

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493148
Åsa Gardelli

Gardelli, Åsa - Biträdande professor, Utbildningsledare Skådespelare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492370
Niclas Ekberg

Ekberg, Niclas - Universitetslektor, Utbildningsledare Magister Utbildningsvetenskap

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492441
Annbritt Palo

Palo, Annbritt - Universitetslektor, Utbildningsledare Fristående kurser, Språk fristående och valbara kurser

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492513
Greta Lindberg

Lindberg, Greta - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491026
Sture Kuusisalo

Kuusisalo, Sture - Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72642
Rum: L216 - Piteå»
Arash Källmark

Källmark, Arash - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Visuell gestaltning

Organisation: ÖVRIGTVISG, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0910-585347
Tomas Johannesson

Johannesson, Tomas - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Ljudteknik

Organisation: Ljudteknik, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72741
Rum: G161 - Piteå»
Ulrika Lindgren

Lindgren, Ulrika - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare program Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, KKL Musik, medier och teater, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72648
Rum: L217 - Piteå»
Tommy Lundström

Lundström, Tommy - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare kurser Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72712
Rum: G165 - Piteå»

Weissglas, Erik - Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72657
Rum: D116 - Piteå»

Hällis, Björn - Universitetslektor, Utbildningsledare programmet Konstnärlig kandidat Musik

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72683
Rum: H125 - Piteå»

Juuso, Maria - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Musik- & danslärarutbildning

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72714
Rum: J130 - Piteå»