Skip to content
Åsa Gardelli
Åsa Gardelli

Åsa Gardelli

Associate Professor
Luleå University of Technology
Education
Education, Language, and Teaching, media, audio technology and experience production and theater
Department of Arts, Communication and Education
Asa.Gardelli@ltu.se
+46 (0)920 492370
R125 Luleå

Publications

Article in journal

Filosofiska samtal för kommunikativ delaktighet (2019)

Backman. Y, Gardelli. Å, Gardelli. V, Strömberg. C
Tidningen Afasi, nr. 4, s. 26-27
Article in journal

‘We Can and We Want To’ (2019)

People with Disabilities Intra-acting with Researchers and Technology in Research
Näslund. R, Gardelli. Å
Work Based Learning e-Journal International, Vol. 8, nr. 1, s. 67-84
Chapter in book

Improving learning outcomes in the Swedish school system (2018)

Kokkola. L, Öqvist. A, Gardelli. Å, Lindström. L, Nordlund. M
Part of: Addressing Societal Challenges
Chapter in book

Research Methods in the Swedish project Education for Participation (2018)

Philosophizing back a ‘New’ Life After Acquired Brain Injury
Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Strömberg. C, Gardelli. Å
Part of: Parecidos de familia
Chapter in book

Utbildning för delaktighet (2018)

att filosofera tillbaka ett "nytt" liv efter förvärvad hjärnskada
Gardelli. Å, Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Jacobsson. L, Strömberg. C
Part of: Resultatdialog 2018