Ewa-Charlotte Faarinen
Ewa-Charlotte Faarinen

Ewa-Charlotte Faarinen

Universitetsadjunkt, IT-ombud
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
ewa-charlotte.faarinen@ltu.se
0920-492053
A2210 Luleå

IT-ombud
Information om t.ex. avdelnings gemensamma programvaror och IT-resurser.

Undervisning
Matematik för lärare i förskola, förskoleklass och grundskola.
Teknik för lärare i förskola, förskoleklass och grundskola.

Intresseområde
Skolans digitalisering, programmering för barn och distansutbildning.

 

Publikationer

Konferensbidrag

Multidisciplinary Development Process of a Story-based Mobile Augmented Reality Game for Learning Math (2019)

Kim. J, Lindberg. R, Laine. T, Faarinen. E, De Troyer. O, Nygren. E
Ingår i: Proceedings on the 17th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, PROCEEDINGS, s. 372-377, IEEE, 2019
Konferensbidrag

Student teachers' definitions of the concept “teaching mathematics in preschool” (2019)

Johansson. M, Tossavainen. T, Faarinen. E, Tossavainen. A
Ingår i: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11), s. 2277-2284, ERME, 2019, hal-02414896
Artikel i tidskrift

Swedish Fifth and Sixth Graders’ Motivational Values and the Use of ICT in Mathematics Education (2019)

Tossavainen. T, Faarinen. E
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Vol. 15, nr. 12
Konferensbidrag

På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare (2018)

Högström. P, Faarinen. E
Ingår i: Tekniken i skolan, Luleå, 25:e september, 2018, 2018
Artikel i tidskrift

Swedish Primary and Preprimary Student Teachers' Views Of Using Digital Tools in Preprimary Mathematics Education (2018)

Tossavainen. T, Johansson. M, Faarinen. E, Klisinska. A, Tossavainen. A
Journal of Technology and Information Education, Vol. 10, nr. 2, s. 16-23