Sara Cervantes
Sara Cervantes

Sara Cervantes

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
sara.cervantes@ltu.se
0920-492199
A2213 Luleå

Sara Cervantes är lektor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet och undervisar inom förskollärarprogrammet.

Hon har under drygt 10 år arbetat som förskolechef/rektor med ett huvudsakligt ansvar för förskolan. Under tiden som förskolechef har fokus varit utvecklingsinriktat i syfte att utveckla förskolornas kvalitet. Ett stort fokus har varit arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och vetenskaplig grund. Saras forskningsinriktning är samhällsförändringar och förändringar i styrdokument och policys och dess påverkan på skolan och förskolans praktik. Ett fokus är hur ledare på olika nivåer implementerar och förhåller sig till nya lagar, styrdokument och riktlinjer inom skolan och förskolans praktik. Sara är ledamot i Piteås Utbildningsvetenskapliga Råd (PUR), vars syfte är att utveckla förskolor och skolors arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Teaching in preschool (2018)

heads of preschools governance throughout the systematic quality work
Öqvist. A, Cervantes. S
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Vol. 4, nr. 1, s. 38-47
Konferensbidrag

Evidence-Based Practice (2015)

New Demands for Pre-School Leaders. International Research Conference
Cervantes. S
Paper presented at : International Research Conference, Dilemmas for Human Services 2015, Linneaus University Centres, Växjö 9-11 september, 2015
Konferensbidrag

Neo-liberalism and Education (2011)

Cervantes. S
Ingår i: Changes and New directions in Human Services, Selected conference proceedings of the 14th international Research Conference held at Luleå University of Technology, Human Work Science, September 2010, s. 39-46, Luleå University of Technology, 2011
Konferensbidrag

Neo-liberal influences in the public sector (2010)

Education and privatisation in the north of Sweden
Cervantes. S
Ingår i: Dilemmas for Human Services, Papers from the 12th international Reserch Conference, University of East London, 2010
Konferensbidrag

Neo-liberal influences in local authorities (2008)

Entrepreneurship education and privatisation
Cervantes. S
Ingår i: Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance, Selected papers from the 11th International Research Conference, hosted by Luleå University of Technology, Department of Human Work Science Friday 31th August – Saturday 1st September 2007, s. 57-63, Luleå University of Technology, 2008
Konferensbidrag

Entrepreneur education (2005)

a strategy to establish positive attitudes towards enterprising?
Cervantes. S
Ingår i: Youth & Generation, The 7th European Sociological Association (ESA) Conference in Torun, Polen, 9-12 September 2005, 2005