Hoppa till innehållet
Timo Tossavainen
Timo Tossavainen

Timo Tossavainen

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare för matematik och lärande
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
timo.tossavainen@ltu.se
0920-493698
R214 Luleå

Sedan augusti 2017 är jag professor och ämnesföreträdare i matematik och lärande vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. År 2000 disputerade jag med en avhandling i matematik vid Jyväskylä universitet, Finland och år 2004 blev jag utsedd till docent i didaktisk matematik vid Tammerfors universitet, Finland.

Min forskning har rört sig inom både matematik och matematikdidaktik. Mina huvudsakliga forskningsintressen nuförtiden är hur studenter lär sig matematiska begrepp, sambandet mellan prestation och motivation i matematik, och vilken roll digitala verktyg kan spela i matematikundervisning. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

An investigation of Swedish pre-service preschool teachers’ knowledge about the negative numbers (2020)

Tossavainen. T, Edholm. M, Faarinen. E, Lundkvist. M
Journal of Early Childhood Education Research, Vol. 9, nr. 2, s. 420-436
Artikel i tidskrift

Arithmetic Subderivatives (2020)

p-adic Discontinuity and Continuity
Haukkanen. P, Merikoski. J, Tossavainen. T
Journal of Integer Sequences, Vol. 23, nr. 7
Artikel i tidskrift

Asymptotics of partial sums of the Dirichlet series of the arithmetic derivative (2020)

Haukkanen. P, Merikoski. J, Tossavainen. T
Mathematical Communications, Vol. 25, nr. 1, s. 107-115
Artikel i tidskrift

First-year engineering students’ mathematics task performance and its relation to their motivational values and views about mathematics (2020)

Tossavainen. T, Rensaa. R, Haukkanen. P, Mattila. M, Johansson. M
European Journal of Engineering Education