Hoppa till innehållet

Musikhögskolan 1978-2018

Publicerad: 5 juli 2018

1977/78

Redan 1976 startar SÄMUS (Särskild ämnesutbildning i musik) i Öjebyn. Utbildningen hålls då i kyrkstugorna i Öjebyn. SÄMUS var resultatet av en OMUS-reformen där man ville förnya de svenska musikhögskolorna. De blivande musiklärarna skulle nu kunna undervisa med större genrebredd än tidigare, inte bara klassiskt utan även jazz, rock, folkmusik med mera.

OMUS-reformen påverkade därigenom hela den svenska musikhögskolevärlden vilket alltså blev något nytt efter 200 års högre musikutbildning i Sverige med enbart klassisk musikinriktning.

I samband med högskolereformen 1977 överfördes all högre musikutbildning till universitets- och högskolesystemet. Erfarenheterna från SÄMUS blev en viktig grund för den musiklärarutbildning som år 1978 startade på landets sex musikhögskolor.
Under våren förs dock omfattande diskussioner med många inblandade om den permanenta utbildningen ska tillhöra Högskolan i Luleå eller Umeå universitet.

1978/79

Daniel Enquist, som var delaktig vid etableringen av Luleå tekniska universitet, fick då kontakt med några musiklärare i Öjebyn. Alla tyckte att det borde finnas en musikhögskola i norr och Enquist skrev ett förslag till regeringen om detta och 1978 grundades Musikhögskolan i Piteå och inlemmades i Högskolan i Luleå.
Anledningen till att Piteå valdes som en ny musikhögskoleort var att här fanns redan den framgångsrika musiklinjen på Framnäs folkhögskola. Utbildningen fick sina lokaler på Framnäs och i provisoriska lokaler vid Öjebyns kyrkby.
Eftersom staten inte är beredda att avsätta investeringsmedel beslutar Piteå kommun att bygga permanenta lokaler och hyra ut dem till staten. Det blir en lång diskussion om placeringen. Valet stod mellan placering i anslutning till Framnäs folkhögskola eller i centrala Piteå, det sk Berget. Högskolestyrelsen beslutade att förorda placeringen vid Framnäs, men miljöstörningarna från näraliggande industri gjorde att alternativet i centrala Piteå fick genomföras.

1979/80

Torbjörn Hedberg väljs till rektor.

1985

Musikhögskolan invigs den 8 oktober på sin nuvarande placering på Berget.

1986

Startar utbildningen av kyrkomusiker i Piteå. I avvaktan på nybyggda lokaler klaras behovet av orglar med hjälp av kyrkor i omgivningarna. Fem orglar av olika typ beställs för totalt fyra miljoner kronor, men leveransen beräknas ta lång tid. Kyrkomusikerutbildningen flyttar in i egna lokaler i en nybyggd flygel till Musikhögskolan i Piteå läsåret 1987/88.

1988

Ljudteknikerutbildningen startas

1988/89

Musikhögskolan får en ny organisation genom att linjenämnden för musikutbildningarna och institutionsstyrelsen slås ihop till ett organ, styrelsen för Musikhögskolan. Högskolan får sina första professurer i konstnärligt utvecklingsarbete i och med att Hans-Ola Ericsson blir professor i orgel och Jan Sandström utses till professor i komposition.

1991

Ljudingenjörsutbildningen startar. Påbyggnad av komposition och även påbyggnad av körutbildning startar.

1993

Till ny rektor väljs Ingegerd Palmér. Påbyggnad musikpedagogik startar. Musikhögskolan gör succé med ”Sgt Pepper Live”

1994

Studiomusikerutbildning och Arr- och kompositionsutbildning startas.

1995

Professur inom musikpedagogik och Mediepedagogutbildning startas.

1996

Nya utbildningar i Mediepedagogik och Multimediaproduktion startar och Musikhögskolan i Piteå byggs ut med TV-studio och medieproduktionslokaler.

1997

Högskolan i Luleå blir Luleå tekniska universitet. Nya medieutbildningar och utveckling av forskning inom ljud-, medie- och musikområdet.

1998

Två filosofie hedersdoktorer utses för första gången vid Luleå tekniska universitet, författare Folke Isaksson och professor John E Tilton.

2000

Ny utbildning i Radioproduktion startar och Radiocentrum bildas med nya lokaler. Kårhuset i Piteå står klart.

2001

Ny hedersdoktor Bruce Swedien (ljudtekniker åt bland annat Michael Jackson och Quincy Jones).

2002

Nya utbildningar startar för Journalistik i nya medier, TV-produktion i nya medier, Mediedesign och Upplevelseproduktion. Nya lokaler och Akademiskt mediecenter bildas. Acusticum står klart hösten 2002.

2003

Danslärarutbildningen startar.

2004

Husen Acusticum 1-4 står klara.

2005

Rektor Ingegerd Palmér slutar och efterträds i november av Pia Sandvik Wiklund. Ämnesföreträdare i ljudteknik tillträder.

2006

Ny utbildning Arena Medie, Musik och Ljudteknik. Professor i musikalisk gestaltning och ämnesföreträdare i medie- och kommunikationsvetenskap tillträder. Orgeln i Stora Salen börjar byggas.

2007

Konserthuset Studio Acusticum står klart. Nya musikerutbildningar lanseras. Medie- och kommunikationskunskap blir nytt forskningsområde med professor Inger Lindstedt.

Utveckling av ny filmmusikutbildning påbörjas.

2009

Pia Sandvik Wiklund avslutar sin tjänst som rektor på universitetet och ersätts i september av Johan Sterte.

2010

Luleå tekniska universitet gör en omorganisation årsskiftet 2010/11 där antalet institutioner minskas från tretton till sex institutioner. Syftet var att skapa större organisatoriska enheter för att möjliggöra strategiska satsningar på institutionsnivå.  Musikhögskolan i Piteå blev då en del av  Institutionen för konst, kommunikation och lärande.

2011

Benny Andersson blir hedersdoktor.

2012

I oktober invigs orgeln i Studio Acusticum. Det är då Skandinaviens största orgel. Orgeln är tio meter bred och 9,5 meter hög och har 9000 pipor och 208 stämmor. Orgeln är ett resultat av ett forskarsamarbete inom musik, ljudteknik, teknisk akustik och träteknik. Invigningen av orgeln görs av  Benny Andersson, kompositör och fd medlem i ABBA. Benny Andersson gör ett uruppförande av sitt för orgeln specialskrivna verk,  ”En skrift i snön”.

Ny Professor/ämnesföreträdare inom musikpedagogik tillträder.

2015

Professor inom musikalisk gestaltning tillträder.

2016

Luleå tekniska universitet får sin första plats i Vetenskapsrådet då en ny kommitté för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete bildas.

2017

Utbildningen Gehörsbaserat musikskapande flyttar från Borlänge till Piteå.  Den konstnärliga miljön vid Luleå tekniska universitet stärks nu med inrättandet av ett nytt huvudområde kallat visuell gestaltning och två nya treåriga kandidatprogram i filmdesign och digital design i Skellefteå.

2018

Luleå tekniska universitet får ny rektor, Birgitta Bergvall-Kåreborn samt att ny ämnesföreträdare i musikalisk gestaltning tillträder.

Jan Sandström blir hedersdoktor vid Umeå Universitet