Dansa över Atlanten

Ninnie Andersson är doktoranden som, efter att hon via Luleå tekniska universitet läst delar av sin utbildning på Dance New Amsterdam (DNA) i New York, har hittat den teknik som hon använder i undervisningen på danslärarutbildningen.

På Luleå tekniska universitet, campus Piteå, finns Sveriges första danslärarutbildning. Du utbildar dig till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan och i utbildningen möter du lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar. En sådan lärare är Ninnie Andersson, som har dansat sen hon var liten flicka och efter studenten sökte och kom in på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. 

– När jag först kom in var jag lite tveksam men snabbt var jag helt fast och så kom jag på idén att jag ville åka till New York och skolan Dance New Amsterdam (DNA) för att ytterligare bredda min kompetens, säger Ninnie Andersson.

Samarbete och filosofi

Året var då 2003 och Ninnie berättar att hon ganska snabbt försökte få till ett samarbete mellan den lärarutbildning hon läste på Luleå tekniska universitet och Dance New Amsterdam (DNA) i New York. Genom samarbete med prefekt, avdelningschef, utbildningsledare, lektor i dans i skolan och även universitetets jurister kunde dansskolans utbildningsnivå och standard intygas och Ninnie fick åka över Atlanten för att ta den av den specifika didaktikenoch danstekniken, Simonsontekniken, som DNA erbjuder

- Jag har fått lära mig en teknik som utgår från kroppens anatomiska förutsättningar, exempelvis är de första 10 minuterna av lektionen alltid likadana och lektionsinnehållet följer en fast struktur och didaktik för att minimera skaderisken, säger Ninnie

Erbjuder bred utbildning

Hon rekomenderar andra studenter att kombinera sin lärarutbildning med erfarenheten av att dansa utomlands.

– Vi erbjuder en bred utbildning vilket ger möjligheten att få väldigt många olika stilar och ett tänk kring dansundervisning som jag helt ställer mig bakom, avslutar Ninnie Andersson.

Ninnie Andersson är nu doktorand inom dans och lärande och är i sin undervisning av blivande lärare en brinnande ambassadör för tekniken.

– Jag hade en ryggskada från tidigare dansträning när jag för första gången kom till Dance New Amsterdam men med hjälp av undervisningen och lärarna där lyckades jag hittaen helt annan teknik, placering och även gestaltningsförmåga som gjorde att min skada läkte. Mycket tack vare min mentor Katiti King, som jag lärt mig oerhört mycket av.

Publicerad: 30 mars 2012

Uppdaterad: 12 mars 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016