Jan Berg, biträdande professor, ljudteknik Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hög kvalitet på ljudteknikutbildning

Publicerad: 25 juni 2014

Luleå tekniska universitets kandidatutbildning Ljudteknik får betyget hög kvalitet i den utvärdering som Universitetskanslerämbetet, UKÄ, presenterade idag.

Jan Berg, biträdande professor och ansvarig för ämnet ljudteknik kommenterar betyget så här:

– Vi är mycket glada för att vi fått detta omdöme i UKÄ:s granskning och ser det som ett kvitto på det målmedvetna arbete som gjorts. Det visar att våra studenter har de kunskaper och färdigheter som krävs när de tar sin examen. Utbildningen har tät kontakt med ljudbranschen och är också välrepresenterad i internationella sammanhang på forskningssidan. I dag har vi drygt 7 förstahandssökande per plats och vi hoppas förstås att ännu fler ska vilja utbilda sig inom ljudteknik.

Totalt omfattades 27 utbildningar inom media- och designområdet av UKÄ:s utvärdering. Fyra av dem fick betyget mycket hög kvalitet, fem ansågs ha bristande kvalitet.

Taggar