Hoppa till innehållet
Åsa Unander-Scharin, koreograf, Fil. dr. och forskarassistent i Musikalisk gestaltning vid Luleå te
Åsa Unander-Scharin, koreograf, Fil. dr. och forskarassistent i Musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet.

LTU tar plats i Vetenskapsrådet

Publicerad: 17 januari 2013

Vetenskapsrådets styrelse beslöt den 12 december 2012 om en ny kommitté för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (KFoU) för 2013-2015. Nyinvald är Åsa Unander-Scharin, koreograf, Fil. dr. och forskarassistent i Musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet.

Vetenskapsrådets kommitté för KFoU stöder forskning och initierar frågor som rör konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.Kommitténs uppgifter och strategi är bland annat attstödja konstnärlig, praktikbaserad, forskning av hög kvalitet och bevaka utvecklingen inom forskarskolan för konstnärlig forskning med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet. Åsa Unander-Scharin är den första representanten från LTU som valts.

– Jag ser mycket fram emot arbetet och möjligheten att påverka och delta i diskussionen och utvecklingen av det konstnärliga forskningsområdet, säger Åsa Unander-Scharin

Åsa Unander-Scharin disputerade 2008 med sin avhandling Mänsklig mekanik och besjälade maskiner: Koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse, ett projekt som genomfördes med stöd av Vetenskapsrådet.

– Jag har sedan dess fortsatt med en serie nya projekt som på olika sätt utvecklar och kombinerar dans, musik, opera, robotik och digitala performance-teknologier, säger Åsa Unander-Scharin.

Ytterligare uppgifter för kommittén är att initiera och bedriva strategiskt arbete inkluderande bevakning av utvecklingen på området, både nationellt och internationellt. De ska utarbeta underlag för Vetenskapsrådets återkommande seminarium inriktat på erfarenhetsutbyte mellan företrädare för de traditionella vetenskaperna och företrädare för den konstnärliga forskningen samt fungera som redaktionskommitté för Vetenskapsrådets årsbok om konstnärlig forskning

– Ledamöterna ska vara aktiva inom konstnärlig forskning och jag kommer där att representera dansområdet och gränsöverskridande konst/teknologi-forskning, säger Åsa Unander-Scharin.